LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Năm học:     Tuần:     

Thứ
Giờ
Thời gian
Địa điểm
Nội dung
Chủ trì
Chuẩn bị
Thành phần
Thứ 2
26/10/2020
14h00p
2 giờ
Phòng họp 1
Họp giao ban
BGH, Trưởng các phòng, ban, trung tâm, Chủ tịch Công đoàn trường
Thứ 4
28/10/2020
07h30p
7 giờ
Thư viện
Khám sức khỏe CB,VC, NLĐ và SV K42
CB, VC, NLĐ hợp đồng theo nghị định 68 của Chính phủ và SV K42 Khoa Mầm non.
07h30p
3 giờ
Nhà C3
Kỳ thi Tuyển sinh năng khiếu ngành GDMN, năm 2020 (đợt 3)
Ban coi, chấm thi; Ban cơ sở vật chất (theo QĐ)
13h30p
3 giờ
Nhà C3
Kỳ thi Tuyển sinh năng khiếu ngành GDMN, năm 2020 (đợt 3)
Ban coi, chấm thi; Ban cơ sở vật chất (theo QĐ)
14h00p
2 giờ
Phòng họp 1
Họp Đảng ủy
14h00p
2 giờ
Hội trường A1
Đánh giá KQ rèn luyện, xét học bổng, TCXH cho SV K40, 41năm học 2019-2020
Theo QĐ
16h00p
1 giờ
Hội trường A1
Họp triển khai Công tác SV tháng 11/2020
BGH, viên chức QLSV; Chủ tịch CĐ trường, BT Đoàn trường

Ghi chú: