LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Năm học:     Tuần:     

Thứ
Giờ
Thời gian
Địa điểm
Nội dung
Chủ trì
Chuẩn bị
Thành phần
Thứ 2
18/01/2021
08h00p
5 ngày
Nhà C3
SV K40 học tuần RLNVSP theo kế hoạch (cả tuần)
Trưởng ban
Sinh viên K40
14h00p
2 giờ
Phòng họp 1
Họp giao ban
Hiệu trưởng
BGH, Trưởng các phòng ban, Trung tâm, Chủ tịch CĐ trường
Thứ 3
19/01/2021
08h00p
1 ngày
Nhà C3
K42 thi học kì 1, năm học 2020-2021
Trưởng ban
Sinh viên K42
Thứ 4
20/01/2021
08h30p
2 giờ
Phòng họp 1
Họp BCH Công đoàn trường mở rộng.
Chủ tịch công đoàn trường
Ủy viên BCH Công đoàn trường; CT Công đoàn bộ phận.
Thứ 5
21/01/2021
08h00p
1 ngày
Nhà C3
K42 thi học kì 1, năm học 2020-2021
Ban chỉ đạo
Sinh viên K42

Ghi chú: