LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Năm học:     Tuần:     

Thứ
Giờ
Thời gian
Địa điểm
Nội dung
Chủ trì
Chuẩn bị
Thành phần
Thứ 2
12/08/2019
07h30p
1 giờ
K39, K40 bắt đầu học văn hóa theo Thời khóa biểu
07h30p
2 giờ
Trường TH và THCS Thăng Long
Trường TH&THCS Thăng Long đón học sinh tựu trường và kiểm tra đầu vào Tiếng Anh của Language Link
08h30p
2 giờ
Phòng họp 1
Họp giao ban
BGH, Chủ tịch CĐT, Trưởng các phòng, ban, trung tâm
Thứ 4
14/08/2019
14h00p
2 giờ
Hội trường A1
Tổng kết công tác đào tạo
BGH, lãnh đạo các đơn vị, Tổ trưởng tổ chuyên môn

Ghi chú: