LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Năm học:     Tuần:     

Thứ
Giờ
Thời gian
Địa điểm
Nội dung
Chủ trì
Chuẩn bị
Thành phần
Thứ 2
19/04/2021
14h00p
2 giờ
Phòng họp 1
- 14h00: Họp giao ban
Hiệu trưởng
BGH, Trưởng các phòng ban, Trung tâm, Chủ tịch CĐ trường
15h30p
2 giờ
Phòng họp 1
Họp Đảng ủy
Hiệu trưởng
Thành phần: Đảng ủy trường
15h00p
1 giờ
Nhà C3
* Tiết 3: Dự giờ GV Lê Thị Hòa - Khoa Mầm non- giờ dạy CSTĐ- lớp MN41A Bài dạy: Phương pháp thí nghiệm Địa điểm: Phòng 407 – C3
Ban tổ chức
Thứ 5
22/04/2021
08h00p
2 giờ
Nhà C3
Khai mạc kỳ thi Tốt nghiệp hệ TCCN năm 2021 (đợt 1)
Ban chỉ đạo
Theo QĐ
08h30p
2 giờ
Nhà C3
Thi tốt nghiệp môn 1 (Giáo dục chính trị)
Ban chỉ đạo
Theo QĐ
14h00p
2 giờ
Nhà C3
Thi tốt nghiệp môn 2 (Lý thuyết tổng hợp)
Ban chỉ đạo
Theo QĐ
Thứ 6
23/04/2021
08h00p
2 giờ
Nhà C3
Thi tốt nghiệp môn 3 (Thực hành nghề nghiệp)
Ban chỉ đạo
Theo QĐ
14h30p
2 giờ
Hội trường A1
Họp xét điều kiện học tiếp cho sinh viên khóa 41, khóa 42
Ban chỉ đạo
Theo Quyết định Số 359/QĐ-CĐSPHT ngày 25 tháng 9 năm 2020

Ghi chú: