LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Năm học:     Tuần:     

Thứ
Giờ
Thời gian
Địa điểm
Nội dung
Chủ trì
Chuẩn bị
Thành phần
Thứ 2
03/08/2020
07h30p
3 giờ
K41 thi học phần kì 2 (Tuần thứ 2 -theo Lịch)
13h30p
3 giờ
K40 thi học phần kì 4 (Tuần cuối -theo Lịch)
14h00p
2 giờ
Phòng họp 1
Họp giao ban
BGH, Trưởng các phòng, ban, trung tâm; Chủ tịch Công đoàn trường.
Thứ 3
04/08/2020
14h00p
2 giờ
Phòng họp 1
Họp Đảng ủy
Thứ 4
05/08/2020
07h30p
3 giờ
K41 thi học phần kì 2 (Tuần thứ 2 -theo Lịch)
08h30p
2 giờ
Hội trường A1
Họp xét tốt nghiệp cho học sinh hệ TCCN năm 2020
Theo QĐ số 171B/QĐ-CĐSPHT ngày 08/6/2020)
13h30p
3 giờ
K40 thi học phần kì 4 (Tuần cuối -theo Lịch)
Thứ 6
07/08/2020
07h30p
3 giờ
K41 thi học phần kì 2 (Tuần thứ 2 -theo Lịch)
13h30p
3 giờ
K40 thi học phần kì 4 (Tuần cuối -theo Lịch)

Ghi chú: