Mức thu học phí, chính sách học phí

- Quy định về mức thu học phí Hệ Cao đẳng, Trung cấp ngoài ngân sách năm 2016 - 2017: xem chi tiết tại đây
 
- Quy định về mức thu học phí Hệ Cao đẳng, Trung cấp ngoài ngân sách năm 2017 - 2018: xem tại đây
 
- Quy định về mức thu học phí Hệ Cao đẳng, Trung cấp ngoài ngân sách năm 2018 - 2019: xem tại đây