Quy mô và chất lượng đào tạo

Hiện tại, nhà trường đang đào tạo hơn 1000 sinh viên, học viên các hệ đào tạo.
Chương trình đào tạo của nhà trường đã được chuyển đổi toàn bộ sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ và được điều chỉnh, phát triển theo hướng đảm bảo tính khoa học, hiện đại, tính thực tiễn, tính liên thông, đáp ứng được mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra. Nhà trường cũng đã thực hiện một cách quyết liệt việc đổi mới phương pháp và cách thức tổ chức dạy học, đổi mới cách thức kiểm tra – đánh giá nhằm tạo một chuyển biến mới trong hoạt động dạy của thầy và hoạt động học của trò, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra đã được công bố. Mô hình lớp chất lượng cao ngành Mầm non được thí điểm đào tạo bước đầu đã thu được những kết quả đáng khích lệ.
Sinh viên của nhà trường cũng tham gia nhiều hội thi, sinh hoạt học thuật toàn quốc và giành được thứ hạng cao. Liên tục các năm 2012 đến 2018, đội tuyển thi Olimpic Toán toàn quốc của trường giành được các giải cao. Đội thi Nghiệp vụ sư phạm của trường liên tiếp đạt giải nhì toàn đoàn trong nhiều Hội thi toàn quốc.
Trong những năm gần đây, trên 90% sinh viên của nhà trường tốt nghiệp có việc làm sau 12 tháng ra trường.

 
 
 
 
 
ASPxHyperLink