Định hướng phát triển nhà trường trong thời gian tới

 
                                                      ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Trong nhiệm kì 2020 – 2025 và những năm tiếp theo, Đảng bộ nhà trường đặt mục tiêu tổng quát là: Xây dựng nhà trường trở thành địa chỉ đào tạo nguồn nhân lực ĐA NGÀNH, ĐA LĨNH VỰC có chất lượng, có uy tín trong hệ thống các trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung với các mục tiêu cụ thể như sau:
- Duy trì và nâng cao chất lượng các ngành đào tạo hiện có theo hướng phát triển năng lực của người học và đáp ứng nhu cầu xã hội. Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế về giáo dục đào tạo.
- Nghiên cứu chương trình để bồi dưỡng giáo viên các cấp học mâm non, tiểu học, THCS đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao của giáo dục Thủ Đô và của đất nước.
- Mở một số ngành đào tạo ngoài sư phạm và phát triển các dịch vụ giáo dục mới đáp ứng nhu cầu xã hội và phù hợp với điều kiện của Nhà trường.
- Phát triển trường Thăng Long thành trường phổ thông liên cấp chất lượng cao (gồm Tiểu học, THCS, THPT) và Mầm non.
 
29022016-1-2.JPG
 

 
 
 
 
 
ASPxHyperLink