Thông báo Tuyển sinh đại học Sư phạm ngành Ngữ văn hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2014

    Trường CĐSP Hà Tây tiếp tục thông báo tuyển sinh  Đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học  Ngành Sư­ phạm Ngữ văn,  quy định cụ thể như sau:.

 1. Điều kiện dự tuyển:

 Những người đã có bằng tốt nghiệp Cao đẳng  Sư phạm Ngữ văn

2.Thời gian đào tạo: 2,5 năm

3. Hình thức đào tạo:  Vừa làm vừa học

4. Địa điểm học:  Trường CĐSP Hà Tây (Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín TP Hà Nội)

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:  02 bộ hồ sơ,  mỗi bộ hồ sơ gồm có:

-  Phiếu đăng ký dự tuyển (Theo mẫu của trường)

-  Bằng tốt nghiệp Cao đẳng (bản sao công chứng)

-  Bản sao giấy  khai sinh.

-  02 ảnh 4 x 6 mới chụp , ghi rõ họ tên và 02 phong bì có dán tem , ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

6. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến  20/11/2014

7. Thời gian thi: Dự kiến thi vào cuối tháng 11 năm 2014

 8.  Kinh phí đào tạo: Do người học đóng góp theo quy định của Bộ GD&ĐT  và hợp đồng đào tạo giữa trường CĐSP Hà Tây với trường ĐHSP Hà Nội 2                                       

9.  Nơi nhận hồ sơ : Phòng Đào tạo; số điện thoại liên hệ:  0433853894; Cô Đức: 0978307986

Lịch ôn sẽ thông báo sau, đề nghị thí sinh cập nhật thông tin thường xuyên trên Website của Nhà trường