Thông báo Kế hoạch học tập các lớp Đại học LK với trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm học 2014 - 2015 hình thức đào tạo Vừa làm Vừa học

- Căn cứ Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28/06/2007 ban hành “Quy chế đào tạo  Đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học”;

- Căn cứ kế hoạch ĐT của trường ĐHSP2 và trường CĐSP Hà Tây đối với các lớp ĐH ngành GDMN;

    Trường CĐSP Hà Tây thông lịch tập trung và học tập các lớp Đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học với quy định cụ thể như sau:

13012015.jpg

Lưu ý:
- Thời gian tập trung: 8h00 ngày 17/1/2015
- Thời gian học: từ 9h00 ngày 17/1/2015 
- Các ngày sau học từ 8h00 sáng
* Yêu cầu các em đến đúng thời gian và địa điểm để học tập