Quyết định V/v ban hành Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng hệ chính quy

1. Quyết định V/v ban hành Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng hệ chính quy xem tại đây

2. Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Toán học xem tại đây

3. Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Ngữ văn xem tại đây

4. Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Tiếng Anh xem tại đây

5.  Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục Tiểu học xem tại đây

6. Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục Mầm non xem tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
ASPxHyperLink