Quyết định phê duyệt Đề án thành lập Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thăng Long thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

1. Quyết định phê duyệt Đề án thành lập Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thăng Long thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây  xem tại đây

2. Quyết định V/v Thành lập Trường Tiểu  học và Trung học cơ sở Thăng Long thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây xem tại đây

3. Quyết định V/v cho phép thực hiện hoạt động giáo dục tại TrườngTiểu  học và Trung học cơ sở Thăng Long thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây xem tại đây