Quyết định V/v Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy đợt 1 cho sinh viên các khóa LTK6, K36, K37, K38 và CT2 K3

Quyết định V/v Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy đợt 1 cho sinh viên các khóa LTK6, K36, K37, K38 và CT2 K3 xem tại đây

 1. Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2019 - đợt 1 - Hệ Cao đẳng chính quy - khóa 38 - Ngành: Sư phạm Tiếng Anh xem tại đây

 2. Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2019 - đợt 1 - Hệ Cao đẳng chính quy - khóa 36 và khóa 37 xem tại đây

 3. Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2019 - đợt 1 - Hệ Cao đẳng chính quy - khóa 3 xem tại đây

 4. Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2019 - đợt 1 - Hệ Cao đẳng chính quy - khóa 38 - Ngành: Giáo dục Mầm Non xem tại đây

 5. Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2019 - đợt 1 - Hệ Cao đẳng chính quy - khóa 38 - Ngành: Giáo dục Tiểu Học xem tại đây

 6. Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2019 - đợt 1 - Hệ Cao đẳng chính quy - khóa 38 - Ngành: Sư phạm Ngữ Văn xem tại đây

 7. Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2019 - đợt 1 - Hệ Cao đẳng chính quy - khóa 38 - Ngành: Sư phạm Toán Học xem tại đây