HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 CỦA CỤM THI ĐUA SỐ 18

Nhằm đánh giá kết quả công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm mới trong công tác thi đua khen thưởng, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm nhằm triển khai công tác 6 tháng cuối năm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, ngày 09/8/2019 tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây, Cụm Thi đua số 18 đã tiến hành Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019.
Tham dự Hội nghị có ông Đinh Việt Thắng – Phó Ban TĐKT Thành phố và các ông bà lãnh đạo phòng Hành chính tổng hợp, phòng Nghiệp vụ 2 thuộc Ban TĐKT Thành phố; Đại diện lãnh đạo, thường trực Hội đồng, cán bộ theo dõi công tác TĐKT của 07 trường đại học, cao đẳng trong Cụm thi đua số 18. Chủ trì Hội nghị là lãnh đạo Cụm gồm 2 trường thành viên, gồm trường trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây (Cụm trưởng) và Cao đẳng Sư phạm Hà Tây (Cụm phó).
Tại hội nghị, sau khi nghe ông Nguyễn Ngọc Xuân - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Hày Tây, đơn vị Cụm trưởng trình bày báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019 các đại biểu đã thảo luận, góp ý nhằm hoàn thiện báo cáo. Hội nghị đã dành nhiều thời gian trao đổi kinh nghiệm tổ chức các hoạt động và phong trào thi đua tại các đơn vị, đặc biệt là việc sử dụng kết quả đánh giá viên chức hàng tháng đánh giá viên chức cuối năm và đánh giá thi đua, việc phát hiện và biểu dương gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, việc tìm các giải pháp phát triển nhà trường trong điều kiện công tác tuyển sinh của các trường trong Cụm gặp nhiều khó khăn.
Phát biểu chỉ đạo tạo Hội nghị, ông Đinh Việt Thắng – Phó Ban TĐKT Thành phố đã nhấn mạnh, công tác thi đua khen thưởng rất quan trọng, là công tác nội chính do trực tiếp Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo. Trong thời gian tới, các đơn vị cần triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, như: phong trào thi đua yêu nước kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 20 năm thành phố Hà Nội được UNESCO công nhận “Thành phố vì Hòa Bình” (16/7/1999-16/7/2019); phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp...
Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thống nhất, trong thời gian tới cần:
- Tiếp tục tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt.
- Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch năm học 2019 – 2020; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, SKKN ứng dụng các đề tài NCKH, SKKN vào thực tiễn, tham gia đề tài NCKH, SKKN cấp Thành phố, quốc gia; tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Thành phố Hà Nội năm 2019, hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp; mở rộng quy mô đào tạo, đa dạng các loại hình đào tạo, đẩy mạnh đào tạo ngắn hạn, liên kết đào tạo; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo hướng hiện đại hoá, góp phần đảm bảo chất lượng đào tạo.
- Tăng cường công tác quản lý về thi đua khen thưởng. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra mô hình trọng tâm năm 2019 tại các đơn vị. Tổ chức tốt Hội nghị Tổng kết, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng năm 2019.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị

Lãnh đạo Cụm thi đua chủ trì Hội nghị

ông Nguyễn Ngọc Xuân – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây – đơn vị Cụm trưởng trình bày Báo cáo sơ kết

Lãnh đạo Ban TĐKT Thành phố


Đại diện các trường trong Cụm thi đua số XIV

Thanh Huyền