Quyết định V/v tổ chức học lại, cải thiện điểm, học vượt và học cùng lúc hai chương trình cùng các khóa 39, 40 học kì I, năm học 2019 - 2020

1. Quyết định V/v tổ chức học lại, cải thiện điểm, học vượt và học cùng lúc hai chương trình cùng các khóa 39, 40 học kì I, năm học 2019 - 2020 xem tại đây

2. Danh sách sinh viên học chương trình 2 cùng K39, K40 - học kỳ II - Năm học 2019 - 2020 xem tại đây