Thông báo Hỏa tốc (V/v cho HSSV nghỉ học phòng dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra)

- Căn cứ vào tình hình viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCov) gây ra

- Thực hiện Công văn số 494/UBND-KGVX ngày 14/02/2020 của UBND Thành phố Hà Nội
- Căn cứ công văn số 465/SGDĐT-CTTT ngày 14/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
- Nhà trường thống nhất tiếp tục cho toàn bộ học sinh sinh viên được tiếp tục nghỉ học từ ngày 17/02/2020 đến hết ngày 23/02/2020 
(các khóa đi thực tập sư phạm thực hiện theo lịch học của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội)
Đề nghị Phòng Đào tạo, Phòng Công tác HSSV và các khoa thông báo cho toàn thể HSSV được biết
- Khối hành chính đi làm theo kế hoạch