Thông báo Hỏa tốc (V/v cho HSSV nghỉ học phòng dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra)

- Căn cứ diễn biến mới của tình hình dịch bệnh Covid-19.

- Thực hiện Công văn số 778/UBND-KGVX ngày 07/3/2020 của UBND Thành phố Hà Nội
- Nhà trường thống nhất cho toàn bộ học sinh sinh viên được nghỉ học từ ngày 09/3/2020 đến hết ngày 15/3/2020 
(các khóa đi thực tập sư phạm thực hiện theo lịch học của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội)
Đề nghị Phòng Đào tạo, Phòng Công tác HSSV và các khoa thông báo cho toàn thể HSSV được biết
- Khối hành chính đi làm theo kế hoạch