Thông báo Hỏa tốc (V/v cho HSSV nghỉ học phòng dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra

- Căn cứ diễn biến mới của tình hình dịch bệnh Covid-19.
- Thực hiện Công văn số 870/UBND-KGVX ngày 13/3/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
- Căn cứ Công văn số 779/SGDĐT-CTTT ngày 13/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
- Nhà trường thống nhất cho toàn bộ học sinh sinh viên được tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 29/3/2020
Đề nghị Phòng Đào tạo, Phòng Công tác HSSV và các khoa thông báo cho toàn thể HSSV được biết
- Khối hành chính đi làm theo kế hoạch