Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 41 - học kì 1 - lần 1 - năm học 2019 - 2020

Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 41 - học kì 1 - lần 1 - năm học 2019 - 2020 xem tại đây

 Lịch thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng chính quy khóa 41 - học kì 1 - lần 1 - năm học 2019 - 2020 xem tại đây