Mẫu phiếu chấm các nội dung thực tập sư phạm năm học 2019 - 2020

1. Mẫu phiếu chấm các nội dung thực tập sư phạm năm học 2019 - 2020 Ngành Trung cấp sư phạm khóa 50 tải về tại đây

2. Mẫu phiếu chấm các nội dung thực tập sư phạm năm học 2019 - 2020 Ngành Giáo dục Tiểu học năm 2 tải về tại đây

3. Mẫu phiếu chấm các nội dung thực tập sư phạm năm học 2019 - 2020 Ngành Giáo dục Mầm non năm 2 tải về tại đây

4.  Mẫu phiếu chấm các nội dung thực tập sư phạm năm học 2019 - 2020 Ngành Trung học Cơ sở năm 2 tải về tại đây

5.  Mẫu phiếu chấm các nội dung thực tập sư phạm năm học 2019 - 2020 Ngành  Giáo dục Tiểu học năm 3 tải về tại đây

6. Mẫu phiếu chấm các nội dung thực tập sư phạm năm học 2019 - 2020 Ngành Giáo dục Mầm non năm 3 tải về tại đây

7. Mẫu phiếu chấm các nội dung thực tập sư phạm năm học 2019 - 2020 Ngành Trung học Cơ sở năm 3 tải về tại đây