Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 40 - học kì II - lần 1 - năm học 2019 - 2020

Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 40 - học kì II - lần 1 - năm học 2019 - 2020 xem tại đây

Lịch thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 40 - học kì II - lần 1 - năm học 2019 - 2020 xem tại đây