Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 41 - học kì 2 - lần 1 - năm học 2019 - 2020

1. Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 41 - học kì 2 - lần 1 - năm học 2019 - 2020 xem tại đây

2. Lịch thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng chính quy - khóa 41 - học kì 2 - lần 1 - năm học 2019 - 2020 xem tại đây

3. Lịch thi kết thúc học phần Khoa Mầm non khóa 41 - học kì 2 - lần 1 - năm học 2019 - 2020 xem tại đây