Tập huấn cán bộ lớp - chi đoàn - chi hội năm học 2021-2022

Căn cứ Chương trình công tác HSSV của Trường CĐSP Hà Tây, căn cứ kế hoạch số 376/ KH-CĐSPHT ngày 21 tháng 10 năm 2021 về việc Tập huấn cho Ban Cán sự Lớp - BCH Chi Đoàn - Chi Hội năm học 2021-2022 của Trường CĐSP Hà Tây, với mục đích trang bị các kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động nhóm cho đội ngũ Ban Cán sự lớp - BCH Chi đoàn, Chi hội năm học 2021 - 2022; nâng cao nhận thức, phẩm chất và kỹ năng cơ bản của người Cán bộ lớp - Đoàn - Hội và những yêu cầu cụ thể trong công việc điều hành, quản lý và tổ chức hoạt động nhóm; đẩy mạnh công tác giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tổ chức, quản lý, điều hành giữa các Lớp - Chi Đoàn - Chi Hội trong nhà trường. Qua đó tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các tập thể, cá nhân trong Ban Cán sự Lớp - BCH Chi Đoàn - Chi Hội.
Phòng Công tác HSSV phối hợp với Đoàn Thanh Niên, Hội Sinh viên nhà trường đã tổ chức tập huấn trực tuyến cho 22 Cán bộ lớp, Chi Đoàn, Chi Hội sinh viên năm học 2021-2022 với 3 nội dung cơ bản: Kỹ năng tổ chức, quản lý hoạt động nhóm; Kỹ năng tổ chức quản lý và Kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn thanh niên - Hội sinh viên.


Hình ảnh tiêu đề bài giảng “Tập huấn Cán bộ Lớp- Đoàn TN-Hội SV” qua hình thức trực tuyến do giảng viên Phòng Công tác HSSV và Đoàn trường thực hiện

Đội ngũ Cán bộ Lớp - Chi Đoàn - Chi Hội năm học 2021 - 2022 đã tham gia học tập nghiêm túc, đầy đủ, nhiệt tình. Các em đã được trang bị đầy đủ những yêu cầu, kỹ năng cơ bản của người Cán bộ Lớp - Chi Đoàn, Chi Hội như: Những phẩm chất, năng lực cần có đối với cán bộ lớp - Đoàn - Hội; Kỹ năng xây dựng kế hoạch, báo cáo, tổ chức các hoạt động Lớp, Chi đoàn, Chi Hội; Kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục hiệu quả; Kỹ năng hợp tác, chi sẻ và giao tiếp...v.v.. cũng như kỹ năng tổ chức, triển khai các hoạt động Đoàn Thanh Niên - Hội sinh viên. Kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm...
Toàn bộ đội ngũ cán bộ Lớp - Đoàn - Hội đã tham gia viết bài thu hoạch với tinh thần trách nhiệm cao và được Ban tổ chức đánh giá đạt yêu cầu. Tình hình dịch bệnh Covid- 19 còn đang diễn biến rất phức tạp nên nội dung thực hành tổ chức hoạt động ngoài trời cho đội ngũ Cán bộ Lớp - Chi Đoàn - Chi Hội do sinh viên tự xây dựng 01 bản kế hoạch, chương trình, kịch bản tổ chức dã ngoại cho sinh viên cùng lớp theo yêu cầu của Ban tổ chức./.


Sinh viên tham gia tập huấn nghiêm túc, đầy đủ, nhiệt tình

Phạm Thị Phượng