Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ trong dạy học và kiểm tra đánh giá tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây hiện nay” .

Ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây đã tổ chức Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ trong dạy học và kiểm tra đánh giá tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây hiện nay” .
Trình bày tại Hội thảo có Báo cáo đề dẫn: “Công nghệ với hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá ở trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây hiện nay” của tác giả TS. Bùi Quốc Hoàn - Phó Hiệu trưởng - Phụ trách trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây và các báo cáo tham luận của giảng viên Nhà trường.
Báo cáo tham luận Ths Nguyễn Thị Hương, giảng viên khoa Ngoại ngữ -Tin học đã trình bày tổng quát về định hướng lựa chọn công cụ kiểm tra, đánh giá trong dạy học trực tuyến. Báo cáo tập trung nghiên cứu cách đánh giá trong dạy học trực tuyến, hệ thống các công cụ kiểm tra, đánh giá trong dạy học trực tuyến để giúp giáo viên lựa chọn nhằm đạt được hiệu quả trong dạy học. Ví dụ như: MS Team, Shub Classroom, Kahoot, Quizizz, Google form, Liveworksheets, Padlet,... Báo cáo cũng nêu rõ những ưu điểm và hạn chế của từng phần mềm ứng dụng để hướng dẫn giáo viên lựa chọn cho phù hợp với đặc thù bộ môn mình đang giảng dạy.
Một số báo cáo nghiên cứu sâu việc ứng dụng các phần mềm trong dạy học tại trường CĐSP Hà Tây như báo cáo tham luận về Ứng dụng Bookwidgets trong việc hỗ trợ dạy học học phần Tiếng Anh tại khoa Ngoại ngữ - Tin học của Ths Lê Thị Bích Liên, giảng viên khoa Ngoại ngữ-Tin học; báo cáo tham luận về Ứng dụng phần mềm Solfa Read trong giảng dạy trực tuyến học phần Nhạc lí cơ bản và Tập đọc nhạc tại khoa Mầm non của Ths Trần Thị Mẫn, giảng viên tổ Âm nhạc - Khoa Mầm non.
Các báo cáo có tính ứng dụng cao trong khâu kiểm tra đánh giá được ghi nhận gồm có báo cáo tham luận về Ứng dụng phần mềm MS Teams trong dạy học và kiểm tra, đánh giá ở trường Tiểu học & THCS Thăng Long của TS Lê Thị Lan Anh, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Thăng Long; báo cáo tham luận về Ứng dụng phần mềm Google Classroom kiểm tra, đánh giá trực tuyến trong giảng dạy học phần Phương pháp làm quen với Toán tại khoa Mầm non của Ths Cao Thị Lan Hương, giảng viên tổ Mầm non - Khoa Mầm non. Đặc biệt là báo cáo tham luận của Thạc sĩ Lê Thị Vân Anh – Trưởng phòng Thanh tra và đảm bảo chất lượng về Ứng dụng các công cụ của Google để tạo lập và đánh giá hồ sơ học tập điện tử (E-portfolio).
Sau phần báo cáo tham luận là các ý kiến trao đổi của giảng viên nhằm mục đích làm sáng tỏ được các ưu điểm, hạn chế của từng phần mềm, giúp giảng viên lựa chọn và vận dụng các phần mềm đó vào dạy học và kiểm tra đánh giá một cách phù hợp và đạt hiệu quả với đặc thù của từng môn học.
Những kết quả thu được sau Hội thảo khoa học năm học 2021- 2022 sẽ được các giảng viên cập nhật và ứng dụng trong quá trình dạy học, kiểm tra đánh giá góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường CĐSP Hà Tây.


Một số hình ảnh hoạt động


Ths. Đỗ Phương Nam – Chuyên viên phòng Đào tạo và Quản lý khoa học giới thiệu đại biểu và thông qua tiến trình Hội thảo

TS. Trần Văn Thế - Phó trưởng phòng Đào tạo và Quản lý khoa học trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo

Giảng viên Nguyễn Thị Hương - Khoa Ngoại ngữ-Tin học trình bày tham luận

Giảng viên Lê Thị Bích Liên - Khoa Ngoại ngữ-Tin học trình bày tham luận

Giảng viên Cao Thị Lan Hương - Khoa Mầm non trình bày tham luận

Giảng viên Trần Thị Mẫn - Khoa Mầm non trình bày tham luận

Giảng viên Lê Thị Vân Anh – Trưởng phòng TT&ĐBCL trình bày tham luận

Giáo viên Lê Thị Lan Anh – Trường Tiểu học và THCS Thăng Long trình bày tham luận

Giảng viên Lê Văn Hải – Tổ Lý luận chính trị đóng góp ý kiến tại Hội thảo

Giảng viên Nguyễn Văn Long – Phó trưởng khoa Tiểu học đóng góp ý kiến tại Hội thảo

Các giảng viên, báo cáo viên chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Đỗ Thị Thanh Hằng