Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí trong đoàn công tác của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thị Thuý - Phó Bí thư Đảng uỷ Trường và toàn thể cán bộ, viên chức người lao động của 06 Tổ công đoàn trực thuộc. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm các đồng chí Phạm Thị Bích Ngọc - Chủ tịch công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017-2022; đồng chí Nguyễn Văn Đức - Phó Chủ tịch công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017-2022 và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - Tổ trưởng Công đoàn Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thăng Long.
Tại Đại hội, đồng chí Phạm Thị Bích Ngọc - Chủ tịch công đoàn Trường thay mặt BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, Công đoàn Trường CĐSP Hà Tây hiện có 06 Tổ Công đoàn trực thuộc với tổng số 105 công đoàn viên tham gia sinh hoạt. Trong 5 năm qua, dù có nhiều biến động của quá trình chuyển giao thế hệ, đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn và sự sụt giảm đáng kể về số lượng cán bộ viên chức, người lao động nhưng hoạt động của công đoàn trường CĐSP Hà Tây đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận cả về số lượng và chất lượng.
Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn Trường CĐSP Hà Tây đã hoàn thành tốt chức năng là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn trường. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào của công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng và hiệu quả.
Bên cạnh đó, Công đoàn còn thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động, phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với viên chức, người lao động, nhất là trong việc đảm bảo chế độ theo quy định góp phần giữ vững ổn định tình hình trong các đơn vị và nhà trường.
Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ BCH Công đoàn Trường cũng đã thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong tổ chức các hoạt động như: Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật cho cán bộ, viên chức, người lao động nhìn chung còn chưa thực sự sáng tạo về hình thức; hoạt động công đoàn dù đã chủ động nhưng chưa có nhiều sáng tạo, đôi khi chưa thu hút được sự tham gia đông đảo công đoàn viên; một số chương trình công tác của công đoàn bị trì hoãn hoặc phải huỷ bỏ do diễn biến của dịch covid-19; … Từ đó, BCH Công đoàn Trường đã phân tích nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.
Cũng tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Kim Thăng, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền và đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đã thay mặt cho 03 tổ công đoàn đề xuất, nhấn mạnh một số giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện tốt hơn phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2023-2028.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thuý - Phó Bí thư Đảng uỷ Trường đã đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng mà BCH Công đoàn Trường CĐSP Hà Tây đã đạt được. Có thể khẳng định, Công đoàn Trường CĐSP Hà Tây đã hoàn thành toàn diện Nghị quyết Đại hội công đoàn lần thứ XV nhiệm kỳ 2017-2022 góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020; 2020-2025. Trong thời gian tới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, đồng chí đề nghị BCH Công đoàn Trường tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua...
Đại hội đã bầu ra được Ban Chấp hành Công đoàn Trường khoá mới gồm 07 đồng chí. Hi vọng rằng với kết quả và thành tích đã đạt được, BCH CĐ trường CĐSP Hà Tây nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn và xây dựng công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Văn nghệ chào mừng


Đại diện LĐLĐ Thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thị Thuý thay mặt Đảng uỷ tặng hoa chúc mừng Đại hội


Đồng chí Lê Thị Hoà đại diện ĐTN-HSV Trường tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đồng chí Nguyễn Văn Đức thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

Đồng chí Phạm Thị Bích Ngọc thay mặt đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ nhiệm kỳ 2017-2022 và trình bày mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028


Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền – Tổ trưởng Công đoàn trường Thăng Long trình bày tham luận tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Công đoàn phòng HCQT-KHTC-KTX. Y tế
trình bày tham luận tại Đại hội

Đồng chí Đặng Thị Kim Anh - Trưởng ban Bầu cử thông qua nguyên tắc,
thể lệ bầu cử tại Đại hội


Đồng chí Trần Thị Thuỳ Dung thay mặt đoàn thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội

Ban Chấp hành Công đoàn Trường khoá mới ra mắt Đại hội

Nguyễn Thị Hằng