Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 40 - học kì II - lần 1 - năm học 2019 - 2020

17/7/2020 Lịch thi
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 40 - học kì II - lần 1 - năm học 2019 - 2020
Chi Tiết
 

Danh sách dự kiến sinh viên tốt nghiệp năm 2020 - Đợt 1

16/7/2020 Đào tạo Cao đẳng
Danh sách dự kiến sinh viên tốt nghiệp năm 2020 - Đợt 1 Chi Tiết

Thông báo V/v Ban hành Thời khóa biểu học kì phụ - Năm học 2019 - 2020

26/6/2020 Thời khóa biểu
Thông báo V/v Ban hành Thời khóa biểu học kì phụ - Năm học 2019 - 2020Chi Tiết

Thông báo V/v ban hành Lịch thi học phần khóa 39, lần 2 - Học kỳ II, năm học 2019 - 2020

24/6/2020 Lịch thi
Thông báo V/v ban hành Lịch thi học phần khóa 39, lần 2 - Học kỳ II, năm học 2019 - 2020Chi Tiết

Thông báo V/v ban hành Lịch thi học phần khóa 41, lần 2 - Học kì 1, năm học 2019 - 2020

1/6/2020 1Đào tạo Cao đẳng
Thông báo V/v ban hành Lịch thi học phần khóa 41, lần 2 - Học kì 1, năm học 2019 - 2020Chi Tiết

Thông báo V/v đăng kí tín chỉ cho sinh viên khóa 41 - học kì II, năm học 2019 - 2020

28/5/2020 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo V/v đăng kí tín chỉ cho sinh viên khóa 41 - học kì II, năm học 2019 - 2020Chi Tiết

Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 41 - Học kỳ II - Năm học 2019 - 2020

22/5/2020 Đào tạo
Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 41 - Học kỳ II - Năm học 2019 - 2020Chi Tiết

Mẫu phiếu chấm các nội dung thực tập sư phạm năm học 2019 - 2020

18/5/2020 Đào tạo Cao đẳng
Mẫu phiếu chấm các nội dung thực tập sư phạm năm học 2019 - 2020Chi Tiết

Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 40 - học kì II - năm học 2019 - 2020 (sau đợt học trực tuyến)

29/4/2020 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 40 - học kì II - năm học 2019 - 2020 (sau đợt học trực tuyến)Chi Tiết