Thông báo 246/CĐSPHT V/v Ban hành thời khoá biểu khoá 42 và 43

8/8/2022 4Đào tạo Cao đẳng
Thông báo 246/CĐSPHT V/v Ban hành thời khoá biểu khoá 42 và 43
Chi Tiết
 

Danh sách dự kiến Sinh viên hệ Cao đẳng tốt nghiệp đợt 1 năm 2022

8/6/2022 9Đào tạo Cao đẳng
Danh sách dự kiến Sinh viên hệ Cao đẳng tốt nghiệp đợt 1 năm 2022       Chi Tiết

Danh sách dự kiến Học sinh hệ Trung cấp tốt nghiệp đợt 2 năm 2021

8/6/2022 1Đào tạo Cao đẳng
Danh sách dự kiến Học sinh hệ Trung cấp tốt nghiệp đợt 2 năm 2021    Chi Tiết

Thông báo 174/CĐSPHT V/v tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy năm 2022(đợt 1)

3/6/2022 4Đào tạo Cao đẳng
Thông báo 174/CĐSPHT V/v tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy năm 2022(đợt 1)Chi Tiết

Thông báo 170/CĐSPHT V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng học kỳ phụ khoá 41 lần 1 năm học 2021-2022

29/5/2022 Lịch thi
Thông báo 170/CĐSPHT V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng học kỳ phụ khoá 41 lần 1 năm học 2021-2022Chi Tiết

Thông báo 165/CĐSPHT Lịch thi tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp, nghành Sư phạm mầm non

24/5/2022 Lịch thi
Thông báo 165/CĐSPHT Lịch thi tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp, nghành Sư phạm mầm non Chi Tiết

Thông báo 161/CĐSPHT V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khoá 42 học kỳ II lần 1 năm học 2021-2022

20/5/2022 Lịch thi
Thông báo 161/CĐSPHT V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khoá 42 học kỳ II lần 1 năm học 2021-2022Chi Tiết

Thông báo 157/CĐSPHT V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khoá 43 học kỳ II lần 1 năm học 2021-2022

20/5/2022 Lịch thi
Thông báo 157/CĐSPHT V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khoá 43 học kỳ II lần 1 năm học 2021-2022Chi Tiết

Thông báo 129/CĐSPHT về việc tổ chức học kì phụ khoá 41 năm học 2021-2022

15/4/2022 Lịch thi
Thông báo 129/CĐSPHT về việc tổ chức học kì phụ khoá 41 năm học 2021-2022Chi Tiết