Thông báo Lịch ôn thi tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 48 - Đợt 2

14/9/2018 Đào tạo Trung cấp
Thông báo Lịch ôn thi tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 48 - Đợt 2
Chi Tiết
 

Thông báo V/v đăng ký học văn bằng 2 cho sinh viên hệ cao đẳng Năm học 2018 - 2019

26/7/2018 Đào tạo Trung cấp
Thông báo V/v đăng ký học văn bằng 2 cho sinh viên hệ cao đẳng Năm học 2018 - 2019Chi Tiết

Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần kì phụ khóa 48 - Lần 1; Năm học 2017 - 2018

25/6/2018 Đào tạo Trung cấp
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần kì phụ khóa 48 - Lần 1; Năm học 2017 - 2018Chi Tiết

Thông báo, kế hoạch và lịch thi Tốt nghiệp hệ TCCN khóa 48

4/4/2018 1Đào tạo Trung cấp
Thông báo, kế hoạch và lịch thi Tốt nghiệp hệ TCCN khóa 48Chi Tiết

Thông báo Lịch thi kết thúc học phần hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 49 học kỳ 1 - Lần 2 - Năm học 2017 - 2018

21/3/2018 Đào tạo Trung cấp
Thông báo Lịch thi kết thúc học phần hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 49 học kỳ 1 - Lần 2 - Năm học 2017 - 2018Chi Tiết

Thông báo V/v lịch thi kết thúc học phần hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 48 - Học kỳ 2 - Lần 1; Năm học 2017 - 2018

12/1/2018 Đào tạo Trung cấp
Thông báo V/v lịch thi kết thúc học phần hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 48 - Học kỳ 2 - Lần 1; Năm học 2017 - 2018Chi Tiết

Thông báo Lịch thi kết thúc học phần hệ TCCN khóa 48, lần 1, kỳ 2; Năm học 2016 - 2017

22/5/2017 Đào tạo Trung cấp
Thông báo Lịch thi kết thúc học phần hệ TCCN khóa 48, lần 1, kỳ 2; Năm học 2016 - 2017Chi Tiết

Thông báo Lịch ôn thi & Lịch thi tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 47

19/5/2017 Đào tạo Trung cấp
Thông báo Lịch ôn thi & Lịch thi tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 47Chi Tiết

Kế hoạch V/v tổ chức ôn thi tốt nghiệp hệ TCCN năm học 2016 - 2017

16/5/2017 Đào tạo Trung cấp
Kế hoạch V/v tổ chức ôn thi tốt nghiệp hệ TCCN năm học 2016 - 2017Chi Tiết