Thông báo số 262/TB-CĐSPHT-Thông báo tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 42 - Học kỳ 2 - Lần 1 năm học 2020-2021 ( Thi trực tuyến)

19/7/2021 Lịch thi
Thông báo số 262/TB-CĐSPHT-Thông báo tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 42 - Học kỳ 2 - Lần 1 năm học 2020-2021 ( Thi trực tuyến)
Chi Tiết
 

Thông báo số 261/TB-CĐSPHT- Thông báo tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 41 - Học kỳ 2 - Lần 1 năm học 2020-2021 ( Thi trực tuyến)

19/7/2021 Lịch thi
Thông báo số 261/TB-CĐSPHT- Thông báo tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 41 - Học kỳ 2 - Lần 1 năm học 2020-2021 ( Thi trực tuyến)Chi Tiết

Thông báo số 230/TB-CĐSPHT- Thông báo tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 41 Học kỳ 2 - Lần 1 năm học 2020-2021

15/7/2021 Lịch thi
Thông báo số 230/TB-CĐSPHT- Thông báo tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 41 Học kỳ 2 - Lần 1 năm học 2020-2021Chi Tiết

Thông báo số 231/TB-CĐSPHT- Thông báo tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 42 Học kỳ 2 - Lần 1 năm học 2020-2021

15/7/2021 Lịch thi
Thông báo số 231/TB-CĐSPHT- Thông báo tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 42 Học kỳ 2 - Lần 1 năm học 2020-2021  Chi Tiết

Thông báo số 232/TB-CDSPHT- TB tổ chức kỳ thi kết thúc học phần Học kỳ phụ - Lần 1 năm học 2020-2021

15/7/2021 Lịch thi
Thông báo số 232/TB-CDSPHT- TB tổ chức kỳ thi kết thúc học phần Học kỳ phụ - Lần 1 năm học 2020-2021  Chi Tiết

Thông báo 125/CĐSPHT Lịch thi tốt nghiệp hệ TC ngành SP Mầm non năm 2021 đợt I

3/4/2021 4Lịch thi
Thông báo 125/CĐSPHT Lịch thi tốt nghiệp hệ TC ngành SP Mầm nonChi Tiết

Thông báo V/v thi kết thúc học phần đối với sinh viên khóa 41 Học kỳ 1 Lần 1 năm 2020-2021

16/12/2020Lịch thi
Thông báo V/v thi kết thúc học phần đối với sinh viên khóa 41 Học kỳ 1 Lần 1 năm 2020-2021Chi Tiết

Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 40 - học kì II - lần 1 - năm học 2019 - 2020

17/7/2020 Lịch thi
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 40 - học kì II - lần 1 - năm học 2019 - 2020Chi Tiết

Thông báo V/v ban hành Lịch thi học phần khóa 39, lần 2 - Học kỳ II, năm học 2019 - 2020

24/6/2020 Lịch thi
Thông báo V/v ban hành Lịch thi học phần khóa 39, lần 2 - Học kỳ II, năm học 2019 - 2020Chi Tiết