Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần kì phụ cho sinh viên khóa 37 - Lần 1; Năm học 2016 - 2017

19/6/2017 Khóa 37
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần kì phụ cho sinh viên khóa 37 - Lần 1; Năm học 2016 - 2017
Chi Tiết
 

Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học kì phụ cho sinh viên khóa 36 - Lần 1; Năm học 2016 - 2017

12/6/2017 Khóa 36
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học kì phụ cho sinh viên khóa 36 - Lần 1; Năm học 2016 - 2017Chi Tiết

Thông báo Tổ chức thi kết thúc học phần Chương trình 2, khóa 3 Ngành Giáo dục Tiểu học; Lần 1 - Kì 2 - Năm học 2016 - 2017

12/6/2017 Chương trình 2
Thông báo Tổ chức thi kết thúc học phần Chương trình 2, khóa 3 Ngành Giáo dục Tiểu học; Lần 1 - Kì 2 - Năm học 2016 - 2017Chi Tiết

Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên khóa 38 - Lần 1 - Kì 2; Năm học 2016 - 2017

9/6/2017 9Khóa 38
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên khóa 38 - Lần 1 - Kì 2; Năm học 2016 - 2017Chi Tiết

Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần Chương trình 2 - khóa 1, khóa 2 - Ngành Giáo dục Tiểu học kỳ 2 - lần 1; năm học 2016 - 2017

28/4/2017 Chương trình 2
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần Chương trình 2 - khóa 1, khóa 2 - Ngành Giáo dục Tiểu học kỳ 2 - lần 1; năm học 2016 - 2017Chi Tiết

Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên khóa 37 kỳ 2 - lần 1; Năm học 2016 - 2017

28/4/2017 Khóa 37
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên khóa 37 kỳ 2 - lần 1; Năm học 2016 - 2017Chi Tiết

Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên khóa 36 kỳ 2 - lần 1; Năm học 2016 - 2017

28/4/2017 Khóa 36
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên khóa 36 kỳ 2 - lần 1; Năm học 2016 - 2017Chi Tiết

Lịch thi kết thúc học phần, lần 2, năm học 2016 - 2017

15/3/2017 Lịch thi
Lịch thi kết thúc học phần, lần 2, năm học 2016 - 2017Chi Tiết

Lịch thi kết thúc học phần lần 1, kỳ 1, năm học 2016 - 2017 Chương trình 2, khóa 3

17/1/2017 Chương trình 2
Lịch thi kết thúc học phần lần 1, kỳ 1, năm học 2016 - 2017 Chương trình 2, khóa 3Chi Tiết