Thông báo số 07/TB-CĐSPHT- TB Tổ chức đăng ký học lại, cải thiện điểm cho SV cùng khóa 41 học kỳ 2 năm học 2020-2021

13/1/2021 Thông báo
Thông báo số 07/TB-CĐSPHT- TB Tổ chức đăng ký học lại, cải thiện điểm cho SV cùng khóa 41 học kỳ 2 năm học 2020-2021  
Chi Tiết
 

Thông báo số 06/TB-CĐSPHT- TB Ban hành Thời khóa biểu cho SV khóa 41 học kỳ 2 năm học 2020-2021

13/1/2021 Thông báo
Thông báo số 06/TB-CĐSPHT- TB Ban hành Thời khóa biểu cho SV khóa 41 học kỳ 2 năm học 2020-2021Chi Tiết

Kế hoạch và lịch thi kết thúc học phần với sinh viên khóa 40 học kỳ 1 lần 1 năm học 2020 - 2021

24/12/2020Thông báo
Kế hoạch và lịch thi kết thúc học phần với sinh viên khóa 40 học kỳ 1 lần 1 năm học 2020 - 2021Chi Tiết

Thông báo V/v thi kết thúc học phần đối với sinh viên khóa 41 Học kỳ 1 Lần 1 năm 2020-2021

16/12/2020Thông báo
Thông báo V/v thi kết thúc học phần đối với sinh viên khóa 41 Học kỳ 1 Lần 1 năm 2020-2021.Chi Tiết

Thông báo V/v phát bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy đợt 2 năm 2020

26/11/2020Thông báo
Thông báo V/v phát bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy đợt 2 năm 2020Chi Tiết

Thông báo V/v mở cổng đăng kí tín chỉ cho sinh viên khoá 40 và khoá 41 học kì 1, năm học 2020 - 2021

19/9/2020 Thông báo
Thông báo V/v mở cổng đăng kí tín chỉ cho sinh viên khoá 40 và khoá 41 học kì 1, năm học 2020 - 2021Chi Tiết

Thông báo V/v Nhập học Ngành Giáo dục Mầm Non năm 2020

18/9/2020 Thông báo
Thông báo V/v Nhập học Ngành Giáo dục Mầm Non năm 2020Chi Tiết

Thông báo V/v bán đấu giá thanh lý tài sản Nhà nước

14/8/2020 Thông báo
Thông báo V/v bán đấu giá thanh lý tài sản Nhà nướcChi Tiết

Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp cho học sinh khóa 50 - Hệ TCSP Mầm Non - Năm học 2019 - 2020

5/7/2020 7Thông báo
Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp cho học sinh khóa 50 - Hệ TCSP Mầm Non - Năm học 2019 - 2020Chi Tiết