Thông báo thời gian thi tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy ngành Giáo dục Mầm non và gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh (Đợt 3) - Năm 2020

7/10/2020 Tuyển sinh Cao đẳng
Thông báo thời gian thi tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy ngành Giáo dục Mầm non và gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh (Đợt 3) - Năm 2020 
Chi Tiết
 

Thông báo thời gian thi Tuyển sinh Cao đẳng chính quy ngành Giáo dục Mầm non và gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh (Đợt 2) - Năm 2020

8/9/2020 3Tuyển sinh Cao đẳng
Thông báo thời gian thi Tuyển sinh Cao đẳng chính quy ngành Giáo dục Mầm non và gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh (Đợt 2) - Năm 2020Chi Tiết

Thông báo thời gian thi Tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy ngành Giáo dục Mầm non và gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh (Đợt 1) - Năm 2020

27/8/2020 Tuyển sinh Cao đẳng
Thông báo thời gian thi Tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy ngành Giáo dục Mầm non và gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh (Đợt 1) - Năm 2020Chi Tiết

Danh sách trúng tuyển đợt 2 năm 2019 theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (xét học bạ)

22/8/2019 Tuyển sinh Cao đẳng
Danh sách trúng tuyển đợt 2 năm 2019 theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (xét học bạ)Chi Tiết

Thông báo Thông tin nhập học năm 2019

19/8/2019 Tuyển sinh Cao đẳng
Thông báo Thông tin nhập học năm 2019Chi Tiết

Thông báo và Danh sách trúng tuyển hệ Cao đẳng chính quy đợt 1 năm 2019

9/8/2019 5Tuyển sinh Cao đẳng
Thông báo và Danh sách trúng tuyển hệ Cao đẳng chính quy đợt 1 năm 2019 Chi Tiết

Thông tin, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

15/3/2019 Tuyển sinh Cao đẳng
Thông tin, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 Chi Tiết

Danh sách trúng tuyển đợt 3 năm 2018

12/9/2018 Tuyển sinh Cao đẳng
Danh sách trúng tuyển đợt 3 theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (xét học bạ)Chi Tiết

Danh sách trúng tuyển đợt 2 năm 2018

23/8/2018 Tuyển sinh Cao đẳng
Danh sách trúng tuyển đợt 2 năm 2018Chi Tiết