Thông báo V/v đăng ký học kì phụ cho HS, SV năm học 2019 - 2020

29/4/2020 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo V/v đăng ký học kì phụ cho HS, SV năm học 2019 - 2020
Chi Tiết
 

Thông báo V/v ban hành thời khóa biểu cho sinh viên khóa 39, 40 - Học kì II - Năm học 2019 - 2020

29/12/2019Thời khóa biểu
Thông báo V/v ban hành thời khóa biểu cho sinh viên khóa 39, 40 - Học kì II - Năm học 2019 - 2020Chi Tiết

Thông báo V/v ban hành lịch thi cho sinh viên khóa 39 và khóa 40 - Học kì 1 - Năm học 2019 - 2020

9/12/2019 Lịch thi
Thông báo V/v ban hành lịch thi cho sinh viên khóa 39 và khóa 40 - Học kì 1 - Năm học 2019 - 2020Chi Tiết

Kế hoạch tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng đợt 2 - Năm 2019

2/9/2019 1Đào tạo Cao đẳng
Kế hoạch tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng đợt 2 - Năm 2019Chi Tiết

Quyết định V/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy đợt 2 cho sinh viên các khóa K36, K37, K38, CT2 K2 và CT2 K3

27/8/2019 Đào tạo Cao đẳng
Quyết định V/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy đợt 2 cho sinh viên các khóa K36, K37, K38, CT2 K2 và CT2 K3Chi Tiết

Thông báo V/v mở học kì phụ cho sinh viên khóa 39 năm học 2018 - 2019

14/6/2019 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo V/v mở học kì phụ cho sinh viên khóa 39 năm học 2018 - 2019Chi Tiết

Danh sách học sinh tốt nghiệp hệ TCCN khóa 49 (2017 - 2019) - Đợt 1 năm 2019

6/6/2019 8Đào tạo Trung cấp
Danh sách học sinh tốt nghiệp hệ TCCN khóa 49 (2017 - 2019) - Đợt 1 năm 2019 Chi Tiết

Thông báo Lịch thi tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 49

6/5/2019 1Đào tạo Trung cấp
Thông báo Lịch thi tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 49Chi Tiết

Thông báo V/v không tổ chức mở lớp học kì phụ cho sinh viên khóa 38; Năm học 2018 - 2019

19/4/2019 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo V/v không tổ chức mở lớp học kì phụ cho sinh viên khóa 38; Năm học 2018 - 2019Chi Tiết