Mẫu chấm điểm thực tập Sư phạm năm học 2021-2022

1/3/2022 9Đào tạo Cao đẳng
Mẫu chấm điểm thực tập Sư phạm năm học 2021-2022
Chi Tiết
 

Thông báo về việc tổ chức đăng kí học Giáo dục quốc phòng - An ninh cho sinh viên nợ môn học cùng khóa 42, khóa 43, Năm học 2021-2022

31/12/2021Đào tạo
Thông báo về việc tổ chức đăng kí học Giáo dục quốc phòng-An ninh cho sinh viên nợ môn học cùng khóa 42,khóa 43,Năm học 2021-2022 Chi Tiết

Thông báo về việc đăng kí học lại, cải thiện điểm và chương trình 2 cho sinh viên học kì 2 năm học 2021-2022

23/12/2021Đào tạo
Thông báo về việc đăng kí học lại, cải thiện điểm và chương trình 2 cho sinh viên học kì 2 năm học 2021-2022Chi Tiết

Thông báo 452/CĐSPHT về việc ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 41, khóa 42 Học kì 2 năm học 2021-2022

16/12/2021Thời khóa biểu
Thông báo 452/CĐSPHT về việc ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 41, khóa 42 Học kì 2 năm học 2021-2022Chi Tiết

Thông báo 441/CĐSPHT về việc thi kết thúc học phần các khóa K43 Học kì I - Lần I năm học 2021-2022(thi trực tuyến)

10/12/2021Lịch thi
Thông báo 441/CĐSPHT về việc thi kết thúc học phần các khóa K43 Học kì I-Lần I năm học 2021-2022(thi trực tuyến)Chi Tiết

Thông báo số 422/CĐSPHT về việc tổ chức thi kết thúc học phần K41,K42 Học kì 1 lần I năm 2021-2022(Thi trực tuyến)

24/11/2021Lịch thi
Thông báo số 422/CĐSPHT về việc tổ chức thi kết thúc học phần K41,K42 Học kì 1 lần I năm 2021-2022(Thi trực tuyến)Chi Tiết

Kế hoạch 392/CDSPHT về việc tổ chức ôn và thi tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp đợt 2 năm 2021

29/10/2021Đào tạo Trung cấp
Kế hoạch 392/CDSPHT về việc tổ chức ôn và thi tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp đợt 2 năm 2021Chi Tiết

Thông báo 393/CDSPHT về việc ban hành thời khoá biểu ôn thi tốt nghiệp hệ trung cấp chuyên nghiệp- Năm 2021 (đợt 2)

29/10/2021Đào tạo Trung cấp
Thông báo 393/CDSPHT về việc ban hành thời khoá biểu ôn thi tốt nghiệp hệ trung cấp chuyên nghiệp- Năm 2021 (đợt 2)Chi Tiết

Thông báo nhập học ngành giáo dục Mầm non tuyển sinh đợt 3 năm 2021

6/10/2021 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo nhập học ngành giáo dục Mầm non tuyển sinh đợt 3 năm 2021Chi Tiết