Thông báo số 273/TB-CĐSPHT- Về việc tổ chức thi môn Năng khiếu - Kỳ thi tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy Ngành Giáo dục Mầm non (đợt 1) 2021

30/7/2021 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo số 273/TB-CĐSPHT- Về việc tổ chức thi môn Năng khiếu - Kỳ thi tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy Ngành Giáo dục Mầm non (đợt 1) 2021
Chi Tiết
 

Thông báo số 254B/TB-CĐSPHT- Thông báo điều chỉnh lịch thi môn năng khiếu - Kỳ thi tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy ngành GDMN đợt 1 năm 2021

19/7/2021 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo số 254B/TB-CĐSPHT- Thông báo điều chỉnh lịch thi môn năng khiếu - Kỳ thi tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy ngành GDMN đợt 1 năm 2021Chi Tiết

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy đợt I năm 2021

30/6/2021 Đào tạo Cao đẳng
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy đợt I năm 2021 cho sinh viên các khóa K38,K39,K40 và CT2 K5Chi Tiết

Danh sách Dự kiến tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 hệ Cao đẳng

18/6/2021 Đào tạo Cao đẳng
Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân. liên hệ Cô Hoài 0968.236.436 để chỉnh sửa thông tin trước ngày 24/6/2021. Sau  thời hạn trên mọi thông tin sai lệch sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm.Chi Tiết

Thông báo số 202/CDSPHT về việc tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy năm 2021(đợt 1)

11/6/2021 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo số 202/CDSPHT về việc tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy năm 2021(đợt 1)Chi Tiết

Thông báo số 201/CDSPHT về việc ban hành thời khoá biểu cho sinh viên hệ Cao đẳng Học kì phụ- Năm học 2020-2021

11/6/2021 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo số 201/CDSPHT về việc ban hành thời khoá biểu cho sinh viên hệ Cao đẳng Học kì phụ- Năm học 2020-2021Chi Tiết

Quyết định 186/CĐSPHT về việc mở học kì phụ cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy Năm học 2020-2021

11/6/2021 Đào tạo Cao đẳng
Quyết định 186/CĐSPHT về việc mở học kì phụ cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy Năm học 2020-2021Chi Tiết

Thông báo số 179/CĐSPHT Về việc tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng K40 học kì II - lần 1 năm học 2020-2021

17/5/2021 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo số 179/CĐSPHT Về việc tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng K40 học kì II - lần 1 năm học 2020-2021Chi Tiết

Hỗ trợ công tác tuyển sinh năm 2021

4/5/2021 1Đào tạo Cao đẳng
Hỗ trợ công tác tuyển sinh năm 2021Chi Tiết