Thông báo Lịch phát bằng Tốt nghiệp cho hệ TCCN K44 học Tại trường

10/6/2014 Đào tạo Trung cấp
Ngày 20/06/2014 nhà trường phát bằng cho hệ TCCN K44 học tại Trường
Chi Tiết
 

Danh sách học sinh Tốt nghiệp, không đủ điều kiện tốt nghiệp hệ TCCN năm 2014

10/6/2014 Đào tạo Trung cấp
Danh sách học sinh Tốt nghiệp, không đủ điều kiện tốt nghiệp  hệ TCCN năm 2014Chi Tiết

Danh sách thí sinh trúng tuyển TCSP Mầm non

7/10/2013 Đào tạo Trung cấp
Danh sách thí sinh trúng tuyển TCSP Mầm non nộp hồ sơ từ ngày 10/09 đến 30/09/2013Chi Tiết

Thông báo tuyển sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp và lớp nghiệp vụ sư phạm

6/10/2013 Đào tạo Trung cấp
Tuyển sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp và lớp học cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạmChi Tiết