Lịch thi kết thúc học phần lần 2, kỳ I, khóa 47 năm học 2016 - 2017

15/1/2017 Khóa 47
Lịch thi kết thúc học phần lần 2, kỳ I, khóa 47 năm học 2016 - 2017
Chi Tiết
 

Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần 1 - kỳ I - năm học 2016 - 2017 cho sinh viên học Chương trình 2 - Ngành giáo dục Tiểu học

12/12/2016Chương trình 2
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần 1 - kỳ I - năm học 2016 - 2017 cho sinh viên học Chương trình 2 - Ngành giáo dục Tiểu họcChi Tiết

Lịch thi kết thúc học phần lần 1, kỳ I, khóa 47 năm học 2016 - 2017

10/12/2016Khóa 47
Lịch thi kết thúc học phần lần 1, kỳ I, khóa 47 năm học 2016 - 2017Chi Tiết

Lịch thi kết thúc học phần lần 1, kỳ I, khóa 37 năm học 2016 - 2017

23/11/2016Khóa 37
Lịch thi kết thúc học phần lần 1, kỳ I, khóa 37 năm học 2016 - 2017Chi Tiết

Lịch thi kết thúc học phần lần 1, kỳ I, khóa 36, năm học 2016 - 2017

23/11/2016Khóa 36
Lịch thi kết thúc học phần lần 1, kỳ I, khóa 36, năm học 2016 - 2017Chi Tiết