Thông báo V/v phân chia lớp ngành Giáo dục Tiểu học khóa 40

2/4/2019 4Đào tạo Cao đẳng
Thông báo V/v phân chia lớp ngành Giáo dục Tiểu học khóa 40
Chi Tiết
 

Thông báo tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy; Năm học 2018 - 2019

27/3/2019 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy; Năm học 2018 - 2019Chi Tiết

Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần kì 1 khóa 40 - Lần 2; Năm học 2018 - 2019

18/3/2019 Lịch thi
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần kì 1 khóa 40 - Lần 2; Năm học 2018 - 2019Chi Tiết

Thông báo V/v mở học kì phụ cho sinh viên khóa 38; Năm học 2018 - 2019

18/3/2019 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo V/v mở học kì phụ cho sinh viên khóa 38; Năm học 2018 - 2019Chi Tiết

Mẫu phiếu chấm điểm Thực tập Sư phạm

10/3/2019 Đào tạo Cao đẳng
Mẫu phiếu chấm điểm Thực tập Sư phạmChi Tiết

Thông báo V/v cảnh báo kết quả học tập đối với sinh viên hệ Cao đẳng kì 1 năm học 2018 - 2019

21/2/2019 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo V/v cảnh báo kết quả học tập đối với sinh viên hệ Cao đẳng kì 1 năm học 2018 - 2019Chi Tiết

Thông báo V/v mở cổng đăng kí tín chỉ cho sinh viên khóa 40 học kì 2 năm học 2018 - 2019

16/2/2019 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo V/v mở cổng đăng kí tín chỉ cho sinh viên khóa 40 học kì 2 năm học 2018 - 2019Chi Tiết

Thông báo V/v ban hành lịch thi học phần khóa 40 - Học kì 1; Năm học 2018 - 2019

13/2/2019 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo V/v ban hành lịch thi học phần khóa 40 - Học kì 1; Năm học 2018 - 2019Chi Tiết

Thông báo V/v mở cổng thông tin đăng kí học phần TTSP cho sinh viên khóa 38, khóa 39 hệ cao đẳng và học sinh khóa 49 hệ TCCN năm học 2018 - 2019

19/1/2019 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo V/v mở cổng thông tin đăng kí học phần TTSP cho sinh viên khóa 38, khóa 39 hệ cao đẳng và học sinh khóa 49 hệ TCCN năm học 2018 - 2019Chi Tiết