Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu học kỳ phụ cho sinh viên khóa 37 - Năm học 2016 - 2017

22/5/2017 Khóa 40
Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu học kỳ phụ cho sinh viên khóa 37 - Năm học  2016 - 2017
Chi Tiết
 

Thời khóa biểu học kỳ phụ dùng cho sinh viên K36

4/5/2017 4Khóa 39
Thời khóa biểu học kỳ phụ dùng cho sinh viên K36Chi Tiết

THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH 2 - KHÓA 2, NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC, HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2016-2017

3/1/2017 1Chương trình 2
THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH 2 - KHÓA 2, NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC, HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2016-2017Chi Tiết

THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH 2 - KHÓA 1, NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC, HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2016-2017

3/1/2017 1Chương trình 2
THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH 2 - KHÓA 1, NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC, HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2016-2017Chi Tiết

Thời khóa biểu Chương trình 2 khóa 3 - Học kỳ 1 - Năm học 2016 - 2017

16/10/2016Chương trình 2
Thời khóa biểu Chương trình 2 khóa 3 -  Học kỳ 1 - Năm học 2016 - 2017Chi Tiết

Thời khóa biểu - Khóa 38, học kỳ 1 - Năm học 2016 - 2017

10/10/2016Khóa 41
Thời khóa biểu - Khóa 38, học kỳ 1 - Năm học 2016 - 2017Chi Tiết