HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG 2017 THEO HỌC BẠ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

18/4/2017 Tuyển sinh Cao đẳng
HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG 2017 THEO HỌC BẠ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Chi Tiết
 

Thông báo V/v tuyển sinh và lệ phí xét tuyển vào trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây năm 2017

17/4/2017 Tuyển sinh Cao đẳng
Thông báo V/v tuyển sinh và lệ phí xét tuyển vào trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây năm 2017Chi Tiết

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng và Trung cấp chính quy năm 2017

2/3/2017 7Tuyển sinh Cao đẳng
Thông tin tuyển sinh Cao đẳng và Trung cấp chính quy năm 2017Chi Tiết

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng và trung cấp chính quy đợt 3 - năm 2016

3/9/2016 4Tuyển sinh Cao đẳng
Thông báo tuyển sinh Cao đẳng và trung cấp chính quy đợt 3 - năm 2016Chi Tiết

Danh sách kết quả xét tuyển Cao đẳng chính qui đợt 2 - năm 2016

3/9/2016 3Tuyển sinh Cao đẳng
Danh sách kết quả xét tuyển Cao đẳng chính qui đợt 2 - năm 2016Chi Tiết

Thông báo điểm trúng tuyển đợt 2 năm 2016

3/9/2016 3Tuyển sinh Cao đẳng
Thông báo điểm trúng tuyển đợt 2 năm 2016Chi Tiết

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY ĐỢT 2 - NĂM 2016

22/8/2016 Tuyển sinh Cao đẳng
THÔNG BÁO TUYỂN SINH  CAO ĐẲNG CHÍNH QUY ĐỢT 2 - NĂM 2016Chi Tiết

Thông báo điểm trúng tuyển đợt 1 năm 2016

13/8/2016 Tuyển sinh Cao đẳng
Thông báo điểm trúng tuyển đợt 1 năm 2016Chi Tiết

Danh sách trúng tuyển đợt 1 - năm 2016

13/8/2016 Tuyển sinh Cao đẳng
Danh sách trúng tuyển đợt 1 - năm 2016Chi Tiết