Thông báo số 261/TB-CĐSPHT- Thông báo tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 41 - Học kỳ 2 - Lần 1 năm học 2020-2021 ( Thi trực tuyến)

19/7/2021 Lịch thi
Thông báo số 261/TB-CĐSPHT- Thông báo tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 41 - Học kỳ 2 - Lần 1 năm học 2020-2021 ( Thi trực tuyến)
Chi Tiết
 

Thông báo số 254B/TB-CĐSPHT- Thông báo điều chỉnh lịch thi môn năng khiếu - Kỳ thi tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy ngành GDMN đợt 1 năm 2021

19/7/2021 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo số 254B/TB-CĐSPHT- Thông báo điều chỉnh lịch thi môn năng khiếu - Kỳ thi tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy ngành GDMN đợt 1 năm 2021Chi Tiết

Thông báo số 230/TB-CĐSPHT- Thông báo tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 41 Học kỳ 2 - Lần 1 năm học 2020-2021

15/7/2021 Lịch thi
Thông báo số 230/TB-CĐSPHT- Thông báo tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 41 Học kỳ 2 - Lần 1 năm học 2020-2021Chi Tiết

Thông báo số 231/TB-CĐSPHT- Thông báo tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 42 Học kỳ 2 - Lần 1 năm học 2020-2021

15/7/2021 Lịch thi
Thông báo số 231/TB-CĐSPHT- Thông báo tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 42 Học kỳ 2 - Lần 1 năm học 2020-2021  Chi Tiết

Thông báo số 232/TB-CDSPHT- TB tổ chức kỳ thi kết thúc học phần Học kỳ phụ - Lần 1 năm học 2020-2021

15/7/2021 Lịch thi
Thông báo số 232/TB-CDSPHT- TB tổ chức kỳ thi kết thúc học phần Học kỳ phụ - Lần 1 năm học 2020-2021  Chi Tiết

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy đợt I năm 2021

30/6/2021 Đào tạo Cao đẳng
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy đợt I năm 2021 cho sinh viên các khóa K38,K39,K40 và CT2 K5Chi Tiết

Danh sách Dự kiến tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 hệ Cao đẳng

18/6/2021 Đào tạo Cao đẳng
Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân. liên hệ Cô Hoài 0968.236.436 để chỉnh sửa thông tin trước ngày 24/6/2021. Sau  thời hạn trên mọi thông tin sai lệch sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm.Chi Tiết

Thông báo số 202/CDSPHT về việc tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy năm 2021(đợt 1)

11/6/2021 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo số 202/CDSPHT về việc tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy năm 2021(đợt 1)Chi Tiết

Thông báo số 201/CDSPHT về việc ban hành thời khoá biểu cho sinh viên hệ Cao đẳng Học kì phụ- Năm học 2020-2021

11/6/2021 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo số 201/CDSPHT về việc ban hành thời khoá biểu cho sinh viên hệ Cao đẳng Học kì phụ- Năm học 2020-2021Chi Tiết