Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 38 và khóa 39 học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

31/12/2018Đào tạo Cao đẳng
Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 38 và khóa 39 học kỳ 2 năm học 2018 - 2019
Chi Tiết
 

Thông báo V/v mở cổng thông tin đăng kí tín chỉ cho sinh viên khóa 38 và 39 học kì 2 năm học 2018 - 2019

18/12/2018Đào tạo Cao đẳng
Thông báo V/v mở cổng thông tin đăng kí tín chỉ cho sinh viên khóa 38 và 39 học kì 2 năm học 2018 - 2019Chi Tiết

Lịch thi kết thúc học phần khóa 38, 39, chương trình 2 học kỳ 1 - lần 1 - Năm học 2018 - 2019

4/12/2018 Lịch thi
Lịch thi kết thúc học phần khóa 38, 39, chương trình 2 học kỳ 1 - lần 1 - Năm học 2018 - 2019Chi Tiết

Thông báo V/v ban hành lịch thi cho học sinh khóa 49 và khóa 50 - Học kì 1; Năm học 2018 - 2019

25/11/2018Đào tạo Trung cấp
Thông báo V/v ban hành lịch thi cho học sinh khóa 49 và khóa 50 - Học kì 1; Năm học 2018 - 2019Chi Tiết

Thông báo lịch thi tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 48 đợt 2 năm 2018

25/10/2018Đào tạo Trung cấp
Thông báo lịch thi tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 48 đợt 2 năm 2018Chi Tiết

Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khóa 38, 39 và học sinh khóa 49 - Học kì 1; Năm học 2018 - 2019

8/10/2018 Đào tạo
Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khóa 38, 39 và học sinh khóa 49 - Học kì 1; Năm học 2018 - 2019Chi Tiết

Quyết định V/v công nhận đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp cho học sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp đợt 2 năm 2018

20/9/2018 Đào tạo Trung cấp
Quyết định V/v công nhận đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp cho học sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp đợt 2 năm 2018Chi Tiết

Thông báo Lịch ôn thi tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 48 - Đợt 2

14/9/2018 Đào tạo Trung cấp
Thông báo Lịch ôn thi tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 48 - Đợt 2Chi Tiết

Kế hoạch và Thông báo tổ chức dạy học học phần Giáo dục Quốc phòng An ninh cho sinh viên khóa 40

7/9/2018 2Đào tạo Cao đẳng
Kế hoạch và Thông báo tổ chức dạy học học phần Giáo dục Quốc phòng An ninh cho sinh viên khóa 40Chi Tiết