Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại trường CĐSP Hà Tây năm 2017

8/5/2017 9Thông báo
Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại trường CĐSP Hà Tây năm 2017
Chi Tiết
 

Danh sách sinh viên học lại, cải thiện điểm - Học kỳ 2, năm học 2016 - 2017

8/3/2017 2Thông báo
Danh sách sinh viên học lại, cải thiện điểm - Học kỳ 2, năm học 2016 - 2017Chi Tiết

Danh sách sinh viên và Thời khóa biểu lớp Chương trình 2, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017

7/3/2017 1Thông báo
Danh sách sinh viên và Thời khóa biểu lớp Chương trình 2, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017Chi Tiết

Kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng và nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khóa 36, 37 năm học 2016 - 2017

16/12/2016Thông báo
Kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng và nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khóa 36, 37 năm học 2016 - 2017Chi Tiết

Thông báo V/v thành lập các đoàn thực tập sư phạm năm học 2016 - 2017

7/12/2016 Thông báo
Thông báo V/v thành lập các đoàn thực tập sư phạm năm học 2016 - 2017Chi Tiết

Danh sách HSSV học Tiếng anh trình độ bậc 2 - Năm 2016 - Lớp 4

23/11/2016Thông báo
Danh sách HSSV học Tiếng anh trình độ bậc 2 - Năm 2016 - Lớp 4Chi Tiết

Thông báo Lịch học và danh sách HSSV học Tin học cơ bản - năm 2016

18/10/2016Thông báo
Thông báo Lịch học và danh sách HSSV học Tin học cơ bản - năm 2016Chi Tiết

Danh sách sinh viên học lại, học cải thiện điểm cùng khóa 38 - Học kì 1, năm học 2016 - 2017

18/10/2016Thông báo
Danh sách sinh viên học lại, học cải thiện điểm cùng khóa 38 - Học kì 1, năm học 2016 - 2017Chi Tiết

Thông báo Lịch học và danh sách HSSV học Tiếng anh trình độ bậc 2 - năm 2016

18/10/2016Thông báo
Thông báo Lịch học và danh sách HSSV học Tiếng anh trình độ bậc 2 - năm 2016Chi Tiết