Quyết định V/v ban hành Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng hệ chính quy

16/9/2018 Chuẩn đầu ra
Quyết định V/v ban hành Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng hệ chính quy
Chi Tiết
 

Chính sách học bổng, số lượng học bổng, trợ cấp Xã hội

1/6/2016 1Công khai thu chi tài chính
Chính sách học bổng, số lượng học bổng, trợ cấp Xã hộiChi Tiết

Cam kết chất lượng giáo dục đào tạo

1/6/2016 8Cam kết chất lượng GD và thực tế
- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT. - Phương thức đào tạo: Hệ thống đào tạo theo tín chỉ. - Mục tiêu đào tạo: Theo chuẩn đầu ra.Chi Tiết