Cam kết chất lượng giáo dục đào tạo

1/6/2016 8Cam kết chất lượng GD và thực tế
- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT. - Phương thức đào tạo: Hệ thống đào tạo theo tín chỉ. - Mục tiêu đào tạo: Theo chuẩn đầu ra.Chi Tiết
 
 
 
 
 
ASPxHyperLink