Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên chương trình 2 khóa 3 học kì 1; Năm học 2018 - 2019

14/8/2018 Chương trình 2
Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên chương trình 2 khóa 3 học kì 1; Năm học 2018 - 2019
Chi Tiết
 

Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần Chương trình 2 khóa 2, khóa 3 Ngành Giáo dục Tiểu học - Học kỳ 2, lần 1 - Năm học 2017 - 2018

24/4/2018 Chương trình 2
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần Chương trình 2 khóa 2, khóa 3 Ngành Giáo dục Tiểu học - Học kỳ 2, lần 1 - Năm học 2017 - 2018Chi Tiết

Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu Chương trình 2, Cao đăng liên thông Ngành Giáo dục Tiểu học - Học kỳ 1; Năm học 2017 - 2018

19/8/2017 Chương trình 2
Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu Chương trình 2, Cao đăng liên thông Ngành Giáo dục Tiểu học - Học kỳ 1; Năm học 2017 - 2018Chi Tiết

Thông báo Tổ chức thi kết thúc học phần Chương trình 2, khóa 3 Ngành Giáo dục Tiểu học; Lần 1 - Kì 2 - Năm học 2016 - 2017

12/6/2017 Chương trình 2
Thông báo Tổ chức thi kết thúc học phần Chương trình 2, khóa 3 Ngành Giáo dục Tiểu học; Lần 1 - Kì 2 - Năm học 2016 - 2017Chi Tiết

Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần Chương trình 2 - khóa 1, khóa 2 - Ngành Giáo dục Tiểu học kỳ 2 - lần 1; năm học 2016 - 2017

28/4/2017 Chương trình 2
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần Chương trình 2 - khóa 1, khóa 2 - Ngành Giáo dục Tiểu học kỳ 2 - lần 1; năm học 2016 - 2017Chi Tiết

Lịch thi kết thúc học phần lần 1, kỳ 1, năm học 2016 - 2017 Chương trình 2, khóa 3

17/1/2017 Chương trình 2
Lịch thi kết thúc học phần lần 1, kỳ 1, năm học 2016 - 2017 Chương trình 2, khóa 3Chi Tiết

Lịch thi kết thúc học phần lần 2, kỳ 1, năm học 2016 - 2017; Chương trình 2 - Ngành Giáo dục Tiểu học

15/1/2017 Chương trình 2
Lịch thi kết thúc học phần lần 2, kỳ 1, năm học 2016 - 2017; Chương trình 2 - Ngành Giáo dục Tiểu họcChi Tiết

THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH 2 - KHÓA 2, NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC, HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2016-2017

3/1/2017 1Chương trình 2
THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH 2 - KHÓA 2, NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC, HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2016-2017Chi Tiết

THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH 2 - KHÓA 1, NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC, HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2016-2017

3/1/2017 1Chương trình 2
THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH 2 - KHÓA 1, NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC, HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2016-2017Chi Tiết