Cơ sở vật chất

22/9/2014 Cơ sở vật chất
Cơ sở vật chất của nhà trường được xây dựng mở rộng trên diện tích 14 ha bao gồm 81 phòng học và giảng đường đạt tiêu chuẩn, 10 phòng thực hành, thí nghiệm; ngoài ra còn có nhà tập Đa năng; Trung tâm thư viện hiện đại với diện tích trên 4000m2 đã đưa vào sử dụng; sân bãi, nhà thi đấu, bể bơi đang được xây dựng và nhiều trang thiết bị khác đáp ứng đủ nhu cầu dạy học. Hệ thống dịch vụ hỗ trợ trong nhà trường cũng được quan tâm đầu tư, cải tạo như kí túc xá, nhà ăn, dịch vụ thư viện,…  
Chi Tiết
 
 
 
 
 
 
ASPxHyperLink