Thông báo V/v tổ chức đăng kí học lại, học CTĐ cho sinh viên cùng khóa 42 ngành Giáo dục Mầm non, học kì 1, năm học 2020 - 2021

16/10/2020Đào tạo Cao đẳng
Thông báo V/v tổ chức đăng kí học lại, học CTĐ cho sinh viên cùng khóa 42 ngành Giáo dục Mầm non, học kì 1, năm học 2020 - 2021
Chi Tiết
 

Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 42 ngành Giáo dục Mầm non - Học kì 1 - Năm học 2020 - 2021

16/10/2020Đào tạo Cao đẳng
Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 42 ngành Giáo dục Mầm non - Học kì 1 - Năm học 2020 - 2021Chi Tiết

Danh sách dự kiến sinh viên tốt nghiệp năm 2020 - Đợt 2

15/10/2020Đào tạo Cao đẳng
Danh sách dự kiến sinh viên tốt nghiệp năm 2020 - Đợt 2Chi Tiết

Thông báo V/v đăng kí học lại, cải thiện điểm và chương trình 2 cho sinh viên học kì 1 năm học 2020 - 2021

1/10/2020 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo V/v đăng kí học lại, cải thiện điểm và chương trình 2 cho sinh viên học kì 1 năm học 2020 - 2021Chi Tiết

Thông báo Tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy Năm 2020 (đợt 2)

1/10/2020 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo Tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy  Năm 2020 (đợt 2)Chi Tiết

Thông báo V/v Ban hành thời khóa biểu các khóa 40, 41 - Học kì 1 - Năm học 2020 - 2021

12/9/2020 Thời khóa biểu
Thông báo V/v Ban hành thời khóa biểu các khóa 40, 41 - Học kì 1 - Năm học 2020 - 2021Chi Tiết

Quyết định và danh sách tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp đợt 1 năm 2020

21/8/2020 Đào tạo Cao đẳng
Quyết định và danh sách tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp đợt 1 năm 2020Chi Tiết

Danh sách dự kiến học sinh tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 - Hệ TCCN - Ngành Sư phạm Mầm Non

7/8/2020 1Đào tạo Trung cấp
Danh sách dự kiến học sinh tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 - Hệ TCCN - Ngành Sư phạm Mầm NonChi Tiết

Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2020 đợt 1

30/7/2020 Đào tạo Cao đẳng
Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2020 đợt 1Chi Tiết
 
 
 
 
 
ASPxHyperLink