Mẫu phiếu chấm điểm thực tập sư phạm K40 và K41

4/3/2021 1Văn bản pháp quy
Mẫu phiếu chấm điểm thực tập sư phạm K40 và K41
Chi Tiết
 

Thông báo về việc mở cổng tín chỉ cho sinh viên khóa 42 học kì II năm học 2020-2021

4/3/2021 2Đào tạo
Thông báo về việc mở cổng tín chỉ cho sinh viên khóa 42 học kì II năm học 2020-2021Chi Tiết

Thông báo số 49 V/v tổ chức đăng kí học lại, cải thiện điểm cho sinh viên cùng khóa 42 học kì II, năm học 2020-2021

20/2/2021 Đào tạo
Thông báo số 49 V/v tổ chức đăng kí học lại, cải thiện điểm cho sinh viên cùng khóa 42 học kì II, năm học 2020-2021Chi Tiết

Thông báo số 48 V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 42 học kì II năm học 2020-2021

20/2/2021 Đào tạo
Thông báo số 48 V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 42 học kì II năm học 2020-2021Chi Tiết

Thời khóa biểu khóa 40 kỳ II năm học 2020-2021

22/1/2021 Đào tạo
Thời khóa biểu khóa 40 kỳ II năm học 2020-2021Chi Tiết

Thông báo V/v mở cổng thông tin đăng ký học phần thực tập sư phạm cho sinh viên khóa 40 và 41 năm 2020-2021

21/1/2021 Đào tạo
Thông báo V/v mở cổng thông tin đăng ký học phần thực tập sư phạm cho sinh viên khóa 40 và 41 năm 2020-2021Chi Tiết

Quyết định số 397 V/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy đợt 2 năm 2020 cho sinh viên tốt nghiệp sớm chương trình 2 khóa 5

18/1/2021 Đào tạo
Quyết định số 397 V/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy đợt 2 năm 2020 cho sinh viên tốt nghiệp sớm chương trình 2 khóa 5Chi Tiết

Quyết định số 396 V/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy đợt 2 năm 2020 cho sinh viên các khóa K36 K37 K38 K39 CT2 K3 và CT2 K4

18/1/2021 Đào tạo
Quyết định số 396 V/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy đợt 2 năm 2020 cho sinh viên các khóa  K36 K37 K38 K39 CT2 K3 và CT2 K4Chi Tiết

Thông báo V/v thi kết thúc học phần đối với sinh viên khóa 41 Học kỳ 1 Lần 1 năm 2020-2021

16/12/2020Lịch thi
Thông báo V/v thi kết thúc học phần đối với sinh viên khóa 41 Học kỳ 1 Lần 1 năm 2020-2021Chi Tiết
 
 
 
 
 
ASPxHyperLink