Thông báo V/v Ban hành thời khóa biểu các khóa 40, 41 - Học kì 1 - Năm học 2020 - 2021

12/9/2020 Thời khóa biểu
Thông báo V/v Ban hành thời khóa biểu các khóa 40, 41 - Học kì 1 - Năm học 2020 - 2021
Chi Tiết
 

Quyết định và danh sách tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp đợt 1 năm 2020

21/8/2020 Đào tạo Cao đẳng
Quyết định và danh sách tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp đợt 1 năm 2020Chi Tiết

Danh sách dự kiến học sinh tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 - Hệ TCCN - Ngành Sư phạm Mầm Non

7/8/2020 1Đào tạo Trung cấp
Danh sách dự kiến học sinh tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 - Hệ TCCN - Ngành Sư phạm Mầm NonChi Tiết

Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2020 đợt 1

30/7/2020 Đào tạo Cao đẳng
Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2020 đợt 1Chi Tiết

Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 41 - học kì 2 - lần 1 - năm học 2019 - 2020

23/7/2020 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 41 - học kì 2 - lần 1 - năm học 2019 - 2020Chi Tiết

Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 40 - học kì II - lần 1 - năm học 2019 - 2020

17/7/2020 Lịch thi
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 40 - học kì II - lần 1 - năm học 2019 - 2020Chi Tiết

Danh sách dự kiến sinh viên tốt nghiệp năm 2020 - Đợt 1

16/7/2020 Đào tạo Cao đẳng
Danh sách dự kiến sinh viên tốt nghiệp năm 2020 - Đợt 1 Chi Tiết

Thông báo V/v Ban hành Thời khóa biểu học kì phụ - Năm học 2019 - 2020

26/6/2020 Thời khóa biểu
Thông báo V/v Ban hành Thời khóa biểu học kì phụ - Năm học 2019 - 2020Chi Tiết

Thông báo V/v ban hành Lịch thi học phần khóa 39, lần 2 - Học kỳ II, năm học 2019 - 2020

24/6/2020 Lịch thi
Thông báo V/v ban hành Lịch thi học phần khóa 39, lần 2 - Học kỳ II, năm học 2019 - 2020Chi Tiết