Thông báo 391/CĐSPHT Về việc ban hành thời khoá biểu khoá 42-43 học kỳ II năm học 2022-2023

15/12/2022Đào tạo Cao đẳng
Thông báo 391/CĐSPHT Về việc ban hành thời khoá biểu khoá 42-43 học kỳ II năm học 2022-2023
Chi Tiết
 

Thông báo 351/CĐSPHT về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp Cao đẳng cho sinh viên hệ chính quy đợt 2 năm 2022

7/11/2022 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo 351/CĐSPHT về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp Cao đẳng cho sinh viên hệ chính quy đợt 2 năm 2022Chi Tiết

Quyết định 285/CĐSPHT về việc quy đinh mức thu học phí năm học 2022-2023 và các khoản thu khác đối với HSSV

14/10/2022Đào tạo Cao đẳng
Quyết định 285/CĐSaPHT về việc quy đinh mức thu học phí năm học 2022-2023 và các khoản thu khác đối với HSSVChi Tiết

Thông báo 326/CĐSPHT về việc nhập học nghành Giáo dục Mầm non tuyển sinh năm 2022(đợt bổ xung)

14/10/2022Đào tạo Cao đẳng
Thông báo 326/CĐSPHT về việc nhập học nghành Giáo dục Mầm non tuyển sinh năm 2022(đợt bổ xung)Chi Tiết

Thông báo số 317/CĐSPHT về việc tuyển sinh nghành Giáo dục Mầm non năm 2022 trình độ cao đẳng, hệ chính quy (đợt bổ xung)

4/10/2022 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo số 317/CĐSPHT về việc tuyển sinh nghành Giáo dục Mầm non năm 2022 trình độ cao đẳng, hệ chính quy (đợt bổ xung)Chi Tiết

Thông báo số 309B/CĐSPHT về việc tổ chức đăng kí học lại, cải thiện điểm cho sinh viên cùng khoá 44 nghành Giáo dục Mầm Non học kì I, năm học 2022-2023

4/10/2022 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo số 309B/CĐSPHT về việc tổ chức đăng kí học lại, cải thiện điểm cho sinh viên cùng khoá 44 nghành Giáo dục Mầm Non học kì I, năm học 2022-2023Chi Tiết

Thông báo số 308/CĐSPHT về việc ban hành thời khoá biểu khoá 44 kì I năm 2022-2023

4/10/2022 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo số 308/CĐSPHT về việc ban hành thời khoá biểu khoá 44 kì I năm 2022-2023Chi Tiết

Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp-đợt 2 năm 2022 khoá K39(2017-2020)+K41(2019-2022)- Hệ Cao đẳng chính quy

29/9/2022 Đào tạo Cao đẳng
Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp-đợt 2 năm 2022 khoá K39(2017-2020)+K41(2019-2022)- Hệ Cao đẳng chính quyChi Tiết

Thông báo số 293B -TB tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy năm 2022 đợt 2

19/9/2022 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo số 293B -TB tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy năm 2022 đợt 2Chi Tiết
 
 
 
 
 
ASPxHyperLink