Thông báo V/v ban hành Lịch thi học phần khóa 41, lần 2 - Học kì 1, năm học 2019 - 2020

1/6/2020 1Đào tạo Cao đẳng
Thông báo V/v ban hành Lịch thi học phần khóa 41, lần 2 - Học kì 1, năm học 2019 - 2020
Chi Tiết
 

Thông báo V/v đăng kí tín chỉ cho sinh viên khóa 41 - học kì II, năm học 2019 - 2020

28/5/2020 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo V/v đăng kí tín chỉ cho sinh viên khóa 41 - học kì II, năm học 2019 - 2020Chi Tiết

Mẫu phiếu chấm các nội dung thực tập sư phạm năm học 2019 - 2020

18/5/2020 Đào tạo Cao đẳng
Mẫu phiếu chấm các nội dung thực tập sư phạm năm học 2019 - 2020Chi Tiết

Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 40 - học kì II - năm học 2019 - 2020 (sau đợt học trực tuyến)

29/4/2020 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 40 - học kì II - năm học 2019 - 2020 (sau đợt học trực tuyến)Chi Tiết

Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 41 - học kì 1 - lần 1 - năm học 2019 - 2020

29/4/2020 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 41 - học kì 1 - lần 1 - năm học 2019 - 2020Chi Tiết

Thông báo V/v đăng ký học kì phụ cho HS, SV năm học 2019 - 2020

29/4/2020 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo V/v đăng ký học kì phụ cho HS, SV năm học 2019 - 2020Chi Tiết

Kế hoạch tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng đợt 2 - Năm 2019

2/9/2019 1Đào tạo Cao đẳng
Kế hoạch tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng đợt 2 - Năm 2019Chi Tiết

Quyết định V/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy đợt 2 cho sinh viên các khóa K36, K37, K38, CT2 K2 và CT2 K3

27/8/2019 Đào tạo Cao đẳng
Quyết định V/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy đợt 2 cho sinh viên các khóa K36, K37, K38, CT2 K2 và CT2 K3Chi Tiết

Thông báo V/v mở học kì phụ cho sinh viên khóa 39 năm học 2018 - 2019

14/6/2019 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo V/v mở học kì phụ cho sinh viên khóa 39 năm học 2018 - 2019Chi Tiết