Quyết định và danh sách tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp đợt 1 năm 2020

21/8/2020 Đào tạo Cao đẳng
Quyết định và danh sách tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp đợt 1 năm 2020
Chi Tiết
 

Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2020 đợt 1

30/7/2020 Đào tạo Cao đẳng
Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2020 đợt 1Chi Tiết

Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 41 - học kì 2 - lần 1 - năm học 2019 - 2020

23/7/2020 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 41 - học kì 2 - lần 1 - năm học 2019 - 2020Chi Tiết

Danh sách dự kiến sinh viên tốt nghiệp năm 2020 - Đợt 1

16/7/2020 Đào tạo Cao đẳng
Danh sách dự kiến sinh viên tốt nghiệp năm 2020 - Đợt 1 Chi Tiết

Thông báo V/v ban hành Lịch thi học phần khóa 41, lần 2 - Học kì 1, năm học 2019 - 2020

1/6/2020 1Đào tạo Cao đẳng
Thông báo V/v ban hành Lịch thi học phần khóa 41, lần 2 - Học kì 1, năm học 2019 - 2020Chi Tiết

Thông báo V/v đăng kí tín chỉ cho sinh viên khóa 41 - học kì II, năm học 2019 - 2020

28/5/2020 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo V/v đăng kí tín chỉ cho sinh viên khóa 41 - học kì II, năm học 2019 - 2020Chi Tiết

Mẫu phiếu chấm các nội dung thực tập sư phạm năm học 2019 - 2020

18/5/2020 Đào tạo Cao đẳng
Mẫu phiếu chấm các nội dung thực tập sư phạm năm học 2019 - 2020Chi Tiết

Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 40 - học kì II - năm học 2019 - 2020 (sau đợt học trực tuyến)

29/4/2020 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 40 - học kì II - năm học 2019 - 2020 (sau đợt học trực tuyến)Chi Tiết

Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 41 - học kì 1 - lần 1 - năm học 2019 - 2020

29/4/2020 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 41 - học kì 1 - lần 1 - năm học 2019 - 2020Chi Tiết