Thông báo V/v tổ chức đăng kí học lại, học CTĐ cho sinh viên cùng khóa 42 ngành Giáo dục Mầm non, học kì 1, năm học 2020 - 2021

16/10/2020Đào tạo Cao đẳng
Thông báo V/v tổ chức đăng kí học lại, học CTĐ cho sinh viên cùng khóa 42 ngành Giáo dục Mầm non, học kì 1, năm học 2020 - 2021
Chi Tiết
 

Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 42 ngành Giáo dục Mầm non - Học kì 1 - Năm học 2020 - 2021

16/10/2020Đào tạo Cao đẳng
Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 42 ngành Giáo dục Mầm non - Học kì 1 - Năm học 2020 - 2021Chi Tiết

Danh sách dự kiến sinh viên tốt nghiệp năm 2020 - Đợt 2

15/10/2020Đào tạo Cao đẳng
Danh sách dự kiến sinh viên tốt nghiệp năm 2020 - Đợt 2Chi Tiết

Thông báo V/v đăng kí học lại, cải thiện điểm và chương trình 2 cho sinh viên học kì 1 năm học 2020 - 2021

1/10/2020 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo V/v đăng kí học lại, cải thiện điểm và chương trình 2 cho sinh viên học kì 1 năm học 2020 - 2021Chi Tiết

Thông báo Tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy Năm 2020 (đợt 2)

1/10/2020 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo Tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy  Năm 2020 (đợt 2)Chi Tiết

Quyết định và danh sách tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp đợt 1 năm 2020

21/8/2020 Đào tạo Cao đẳng
Quyết định và danh sách tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp đợt 1 năm 2020Chi Tiết

Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2020 đợt 1

30/7/2020 Đào tạo Cao đẳng
Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2020 đợt 1Chi Tiết

Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 41 - học kì 2 - lần 1 - năm học 2019 - 2020

23/7/2020 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 41 - học kì 2 - lần 1 - năm học 2019 - 2020Chi Tiết

Danh sách dự kiến sinh viên tốt nghiệp năm 2020 - Đợt 1

16/7/2020 Đào tạo Cao đẳng
Danh sách dự kiến sinh viên tốt nghiệp năm 2020 - Đợt 1 Chi Tiết
 
 
 
 
 
ASPxHyperLink