Thông báo V/v mở học kì phụ cho sinh viên khóa 39 năm học 2018 - 2019

14/6/2019 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo V/v mở học kì phụ cho sinh viên khóa 39 năm học 2018 - 2019
Chi Tiết
 

Thông báo V/v không tổ chức mở lớp học kì phụ cho sinh viên khóa 38; Năm học 2018 - 2019

19/4/2019 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo V/v không tổ chức mở lớp học kì phụ cho sinh viên khóa 38; Năm học 2018 - 2019Chi Tiết

Quyết định V/v Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy đợt 1 cho sinh viên các khóa LTK6, K36, K37, K38 và CT2 K3

11/4/2019 Đào tạo Cao đẳng
Quyết định V/v Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy đợt 1 cho sinh viên các khóa LTK6, K36, K37, K38 và CT2 K3Chi Tiết

Thông báo V/v phân chia lớp ngành Giáo dục Tiểu học khóa 40

2/4/2019 4Đào tạo Cao đẳng
Thông báo V/v phân chia lớp ngành Giáo dục Tiểu học khóa 40Chi Tiết

Thông báo tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy; Năm học 2018 - 2019

27/3/2019 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy; Năm học 2018 - 2019Chi Tiết

Thông báo V/v mở học kì phụ cho sinh viên khóa 38; Năm học 2018 - 2019

18/3/2019 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo V/v mở học kì phụ cho sinh viên khóa 38; Năm học 2018 - 2019Chi Tiết

Mẫu phiếu chấm điểm Thực tập Sư phạm

10/3/2019 Đào tạo Cao đẳng
Mẫu phiếu chấm điểm Thực tập Sư phạmChi Tiết

Thông báo V/v cảnh báo kết quả học tập đối với sinh viên hệ Cao đẳng kì 1 năm học 2018 - 2019

21/2/2019 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo V/v cảnh báo kết quả học tập đối với sinh viên hệ Cao đẳng kì 1 năm học 2018 - 2019Chi Tiết

Thông báo V/v mở cổng đăng kí tín chỉ cho sinh viên khóa 40 học kì 2 năm học 2018 - 2019

16/2/2019 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo V/v mở cổng đăng kí tín chỉ cho sinh viên khóa 40 học kì 2 năm học 2018 - 2019Chi Tiết