Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp-đợt 2 năm 2022 khoá K39(2017-2020)+K41(2019-2022)- Hệ Cao đẳng chính quy

29/9/2022 Đào tạo Cao đẳng
Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp-đợt 2 năm 2022 khoá K39(2017-2020)+K41(2019-2022)- Hệ Cao đẳng chính quy
Chi Tiết
 

Thông báo số 293B -TB tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy năm 2022 đợt 2

19/9/2022 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo số 293B -TB tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy năm 2022 đợt 2Chi Tiết

Thông báo 244/CĐSPHT V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khoá 42 và 43 học kỳ II và học kỳ phụ năm 2021-2022(lần 2)

8/8/2022 4Đào tạo Cao đẳng
Thông báo 244/CĐSPHT V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khoá 42 và 43 học kỳ II và học kỳ phụ năm 2021-2022(lần 2)Chi Tiết

Thông báo 247/CĐSPHT V/v tổ chức đăng ký học lại, cải thiện điểm cho SV khoá 42 và 43

8/8/2022 4Đào tạo Cao đẳng
Thông báo 247/CĐSPHT V/v tổ chức đăng ký học lại, cải thiện điểm cho SV khoá 42 và 43Chi Tiết

Thông báo 246/CĐSPHT V/v Ban hành thời khoá biểu khoá 42 và 43

8/8/2022 4Đào tạo Cao đẳng
Thông báo 246/CĐSPHT V/v Ban hành thời khoá biểu khoá 42 và 43Chi Tiết

Danh sách dự kiến Sinh viên hệ Cao đẳng tốt nghiệp đợt 1 năm 2022

8/6/2022 9Đào tạo Cao đẳng
Danh sách dự kiến Sinh viên hệ Cao đẳng tốt nghiệp đợt 1 năm 2022       Chi Tiết

Danh sách dự kiến Học sinh hệ Trung cấp tốt nghiệp đợt 2 năm 2021

8/6/2022 1Đào tạo Cao đẳng
Danh sách dự kiến Học sinh hệ Trung cấp tốt nghiệp đợt 2 năm 2021    Chi Tiết

Thông báo 174/CĐSPHT V/v tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy năm 2022(đợt 1)

3/6/2022 4Đào tạo Cao đẳng
Thông báo 174/CĐSPHT V/v tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy năm 2022(đợt 1)Chi Tiết

Mẫu chấm điểm thực tập Sư phạm năm học 2021-2022

1/3/2022 9Đào tạo Cao đẳng
Mẫu chấm điểm thực tập Sư phạm năm học 2021-2022Chi Tiết