TB-137B/CĐSPHT Về việc tổ chức đăng ký học kỳ phụ đối với sinh viên khoá 43 Năm học 2022-2023

31/5/2023 Đào tạo Cao đẳng
TB-137B/CĐSPHT Về việc tổ chức đăng ký học kỳ phụ đối với sinh viên khoá 43 Năm học 2022-2023
Chi Tiết
 

TB-143/CĐSPHT về việc tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy năm 2023 (đợt 1)

31/5/2023 Đào tạo Cao đẳng
TB-143/CĐSPHT về việc tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy năm 2023 (đợt 1)Chi Tiết

Thông báo 134/CĐSPHT về việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ phụ Năm học 2022-2023(lần 1)

26/5/2023 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo 134/CĐSPHT về việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ phụ Năm học 2022-2023(lần 1)Chi Tiết

Thông báo 111B/CĐSPHT về việc tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng K43(lần I)- học kỳ II năm học 2022-2023

17/5/2023 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo 111B/CĐSPHT về việc tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng K43(lần I)- học kỳ II năm học 2022-2023Chi Tiết

Thông báo 114B/CĐSPHT về việc tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng K44 lần I- học kỳ II năm học 2022-2023

17/5/2023 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo 114B/CĐSPHT về việc tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng K44 lần I- học kỳ II năm học 2022-2023Chi Tiết

KH-98/CĐSPHT Thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghành Giáo dục mầm non - Năm 2023

5/5/2023 1Đào tạo Cao đẳng
KH-98/CĐSPHT Thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghành Giáo dục mầm non - Năm 2023Chi Tiết

TB-114/CĐSPHT Lịch thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng, nghành Giáo dục mầm non - năm 2023

5/5/2023 1Đào tạo Cao đẳng
TB-114/CĐSPHT Lịch thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng, nghành Giáo dục mầm non - năm 2023Chi Tiết

Thông báo 98/CĐSPHT về việc tổ chức học kì phụ năm học 2022-2023

14/4/2023 Đào tạo Cao đẳng
Thông báo 98/CĐSPHT về việc tổ chức học kì phụ năm học 2022-2023Chi Tiết

Phiếu chấm thực tập Sư phạm nghành GD Mầm non K42,K43

24/2/2023 Đào tạo Cao đẳng
Phiếu chấm thực tập Sư phạm nghành GD Mầm non K42,K43Chi Tiết
 
 
 
 
 
ASPxHyperLink