Danh sách dự kiến học sinh tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 - Hệ TCCN - Ngành Sư phạm Mầm Non

7/8/2020 1Đào tạo Trung cấp
Danh sách dự kiến học sinh tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 - Hệ TCCN - Ngành Sư phạm Mầm Non
Chi Tiết
 

Danh sách học sinh tốt nghiệp hệ TCCN khóa 49 (2017 - 2019) - Đợt 1 năm 2019

6/6/2019 8Đào tạo Trung cấp
Danh sách học sinh tốt nghiệp hệ TCCN khóa 49 (2017 - 2019) - Đợt 1 năm 2019 Chi Tiết

Thông báo Lịch thi tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 49

6/5/2019 1Đào tạo Trung cấp
Thông báo Lịch thi tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 49Chi Tiết

Thông báo V/v ban hành lịch thi cho học sinh khóa 49 và khóa 50 - Học kì 1; Năm học 2018 - 2019

25/11/2018Đào tạo Trung cấp
Thông báo V/v ban hành lịch thi cho học sinh khóa 49 và khóa 50 - Học kì 1; Năm học 2018 - 2019Chi Tiết

Thông báo lịch thi tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 48 đợt 2 năm 2018

25/10/2018Đào tạo Trung cấp
Thông báo lịch thi tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 48 đợt 2 năm 2018Chi Tiết

Quyết định V/v công nhận đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp cho học sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp đợt 2 năm 2018

20/9/2018 Đào tạo Trung cấp
Quyết định V/v công nhận đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp cho học sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp đợt 2 năm 2018Chi Tiết

Thông báo Lịch ôn thi tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 48 - Đợt 2

14/9/2018 Đào tạo Trung cấp
Thông báo Lịch ôn thi tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 48 - Đợt 2Chi Tiết

Thông báo V/v đăng ký học văn bằng 2 cho sinh viên hệ cao đẳng Năm học 2018 - 2019

26/7/2018 Đào tạo Trung cấp
Thông báo V/v đăng ký học văn bằng 2 cho sinh viên hệ cao đẳng Năm học 2018 - 2019Chi Tiết

Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần kì phụ khóa 48 - Lần 1; Năm học 2017 - 2018

25/6/2018 Đào tạo Trung cấp
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần kì phụ khóa 48 - Lần 1; Năm học 2017 - 2018Chi Tiết
 
 
 
 
 
ASPxHyperLink