THƯ NGỎ GỬI CỰU SINH VIÊN K35

26/10/2016Cựu sinh viên
THƯ NGỎ GỬI CỰU SINH VIÊN K35
Chi Tiết
 

THƯ CẢM ƠN GỬI CỰU SINH VIÊN K34

26/10/2016Cựu sinh viên
THƯ CẢM ƠN GỬI CỰU SINH VIÊN K34Chi Tiết

Công tác học sinh - sinh viên

22/9/2014 HSSV
Công tác tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, phát triển các kỹ năng mềm, tạo môi trường học tập thân thiện và các hoạt động hỗ trợ học sinh sinh viên cũng được nhà trường cũng đặc biệt chú trọng.  Để động viên khuyến khích người học, nhà trường đã trao nhiều suất học bổng từ quỹ khuyến học cho các em sinh viên có thành tích cao trong học tập và sinh viên nghèo vượt khó bên cạnh chế độ học bổng theo quy định của Bộ GD và ĐT.  Sinh viên cuối khóa đều được tham dự các buổi tư vấn về tuyển dụng, giới thiệu việc làm và hỗ trợ tìm kiếm việc làm sau khi ra trường. Tỉ lệ HSSV có việc làm sau khi ra trường 6 tháng chiếm từ 30 – 45% và có việc làm sau 1 năm ra trường là 65%. Từ năm học 2012 – 2013, mô hình giáo viên chủ nhiệm chuyên trách trong công tác quản lí sinh viên đã được nhà trường triển khai hiệu quả và góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác HSSV.Chi Tiết

Thông tư Liên tịch của Bộ LĐ TB & XH - Bộ GD & ĐT - Bộ Tài chính số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong Giáo dục và Đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

13/8/2014 Văn bản pháp quy
Thông tư Liên tịch của Bộ LĐ TB & XH - Bộ GD & ĐT - Bộ Tài chính số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong Giáo dục và Đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họChi Tiết

Quy chế Ngoại trú của học sinh, sinh viêncác trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

13/8/2014 Văn bản pháp quy
Quy chế Ngoại trú của học sinh, sinh viêncác trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quyChi Tiết

Quy định 68 về công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

13/8/2014 Văn bản pháp quy
Quy định 68 về công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệpChi Tiết

Quy định 44 về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

13/8/2014 Văn bản pháp quy
Quy định 44 về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dânChi Tiết

Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

13/8/2014 Văn bản pháp quy
Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quyChi Tiết

Quy chế 42 học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN hệ chính quy

13/8/2014 Văn bản pháp quy
Quy chế 42 học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN hệ chính quyChi Tiết