Tóm tắt kết quả Nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019 - 2020

7/9/2020 1Đề tài, sáng kiến kinh nghiệm
Tóm tắt kết quả Nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019 - 2020
Chi Tiết
 

LỄ TRAO CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TẠI HUYỆN ỨNG HÒA

2/4/2017 1Bài kỷ yếu hội thảo
LỄ TRAO CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TẠI HUYỆN ỨNG HÒA Chi Tiết

Danh sách bài báo đăng kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia; Năm học 2016 - 2017

5/1/2017 1Bài kỷ yếu hội thảo
Danh sách bài báo đăng kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia; Năm học 2016 - 2017Chi Tiết

Danh sách bài báo khoa học; Năm học 2016 - 2017

5/1/2017 1Bài báo
Danh sách bài báo khoa học; Năm học 2016 - 2017Chi Tiết

Tóm tắt kết quả Nghiên cứu khoa học năm học 2015 - 2016

16/10/2016Đề tài, sáng kiến kinh nghiệm
Tóm tắt kết quả Nghiên cứu khoa học năm học 2015 - 2016Chi Tiết

Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước và Quốc tế năm học 2014 - 2015

29/3/2016 Kết quả nghiên cứu
Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước và Quốc tế năm học 2014 - 2015Chi Tiết

Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước và Quốc tế năm học 2013 - 2014

29/3/2016 Kết quả nghiên cứu
Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước và Quốc tế năm học 2013 - 2014Chi Tiết

Tóm tắt đề tài phát triển năng lực tổ chức dạy học Tiếng việt cho sinh viên CĐSP Tiểu học

18/9/2015 Kết quả nghiên cứu
Tóm tắt đề tài phát triển năng lực tổ chức dạy học Tiếng việt cho sinh viên CĐSP Tiểu họcChi Tiết

Tóm tắt đề tài biện pháp hướng dẫn sinh viên tự học "Lịch sử thế giới cận đại" ở trường CĐSP Hà Tây

18/9/2015 Kết quả nghiên cứu
Tóm tắt đề tài biện pháp hướng dẫn sinh viên tự học "Lịch sử thế giới cận đại" ở trường CĐSP Hà TâyChi Tiết