Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học kì phụ cho sinh viên khóa 36 - Lần 1; Năm học 2016 - 2017

12/6/2017 Khóa 36
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học kì phụ cho sinh viên khóa 36 - Lần 1; Năm học 2016 - 2017
Chi Tiết
 

Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên khóa 36 kỳ 2 - lần 1; Năm học 2016 - 2017

28/4/2017 Khóa 36
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên khóa 36 kỳ 2 - lần 1; Năm học 2016 - 2017Chi Tiết

Lịch thi kết thúc học phần lần 1, kỳ I, khóa 36, năm học 2016 - 2017

23/11/2016Khóa 36
Lịch thi kết thúc học phần lần 1, kỳ I, khóa 36, năm học 2016 - 2017Chi Tiết