Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần kì phụ cho sinh viên khóa 37 - Lần 1; Năm học 2016 - 2017

19/6/2017 Khóa 37
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần kì phụ cho sinh viên khóa 37 - Lần 1; Năm học 2016 - 2017
Chi Tiết
 

Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên khóa 37 kỳ 2 - lần 1; Năm học 2016 - 2017

28/4/2017 Khóa 37
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên khóa 37 kỳ 2 - lần 1; Năm học 2016 - 2017Chi Tiết

Lịch thi kết thúc học phần lần 1, kỳ I, khóa 37 năm học 2016 - 2017

23/11/2016Khóa 37
Lịch thi kết thúc học phần lần 1, kỳ I, khóa 37 năm học 2016 - 2017Chi Tiết