Thời khóa biểu khóa 39 - học kì 1 - Năm học 2019 - 2020

16/8/2019 Khóa 39
Thời khóa biểu khóa 39 - học kì 1 - Năm học 2019 - 2020
Chi Tiết
 

Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu học kì phụ cho sinh viên khóa 39; Năm học 2018-2019

28/6/2019 Khóa 39
Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu học kì phụ cho sinh viên khóa 39; Năm học 2018-2019Chi Tiết

Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 39 học kỳ 1 - Năm học 2018 - 2019

22/8/2018 Khóa 39
Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 39 học kỳ 1 - Năm học 2018 - 2019Chi Tiết

Thời khóa biểu khóa 39 - Học kỳ 2; Năm học 2017 - 2018

18/1/2018 Khóa 39
Thời khóa biểu khóa 39 - Học kỳ 2; Năm học 2017 - 2018Chi Tiết

Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 39, học kỳ 1 - Năm học 2017 - 2018

6/10/2017 Khóa 39
Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 39, học kỳ 1 - Năm học 2017 - 2018Chi Tiết

Thời khóa biểu học kỳ phụ dùng cho sinh viên K36

4/5/2017 4Khóa 39
Thời khóa biểu học kỳ phụ dùng cho sinh viên K36Chi Tiết
 
 
 
 
 
ASPxHyperLink