Thời khóa biểu khóa 40 - học kì 1 - Năm học 2019 - 2020

16/8/2019 Khóa 40
Thời khóa biểu khóa 40 - học kì 1 - Năm học 2019 - 2020
Chi Tiết
 

Thông báo V/v điều chỉnh Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 40 ngành Giáo dục Tiểu học - Học kì 2 - Năm học 2018-2019

5/4/2019 7Khóa 40
Thông báo V/v điều chỉnh Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 40 ngành Giáo dục Tiểu học - Học kì 2 - Năm học 2018-2019Chi Tiết

Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 40 Học kì 2 - Năm học 2018 - 2019

28/2/2019 Khóa 40
Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 40 Học kì 2 - Năm học 2018 - 2019Chi Tiết

Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 40 học kì 1; Năm học 2018 - 2019

5/10/2018 Khóa 40
Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 40 học kì 1; Năm học 2018 - 2019Chi Tiết

Thời khóa biểu khóa 37 - Học kỳ 1; Năm học 2017 - 2018

10/8/2017 Khóa 40
Thời khóa biểu khóa 37 - Học kỳ 1; Năm học 2017 - 2018Chi Tiết

Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu học kỳ phụ cho sinh viên khóa 37 - Năm học 2016 - 2017

22/5/2017 Khóa 40
Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu học kỳ phụ cho sinh viên khóa 37 - Năm học  2016 - 2017Chi Tiết
 
 
 
 
 
ASPxHyperLink